Z życia Kościoła

Uroczystość parafialna w Okole

W dniu 8 września 1999 r. parafia polskokatolicka w Okole przeżyła doroczną uroczystość odpustową - Narodzenie NMP - Matki Bożej SiewnejOkol1999_09_08

Mszę św. w intencji parafian sprawował ks. bp Jerzy Szotmiller
Każdego roku w tym dniu, już od rana, bez względu nadzień tygodnia, wszyscy wierni naszej parafii licznie gromadzą się w swojej świątyni. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej ks. bp Jerzy Szotmiller. Przybyli również zaproszeni kapłani: ks. dziek. Henryk Dąbrowski z Warszawy, ks. prob. Zbigniew Bonkowski ze Święciechowa, ks. prob. Marian Kowalczyk ze Skadli. Ze względu na nagranie radiowe nie mógł być obecny na uroczystości ks. dziek. Aleksander Bielec z Tarłowa. Całą uroczystość prowadził proboszcz tutejszej parafii — ks. Hubert Szryt.
Okol1999_09_08

Do komunii św. przystąpili wszyscy licznie zgromadzeni

Okol1999_09_08

Uczestnicy parafialnej uroczystości
Przed wejściem do świątyni nastąpiło powitanie dostojnego gościa — Księdza Biskupa Ordynariusza, który obchodzi w 1999 r. 20-lecie sakry biskupiej — tak więc była to dodatkowa okazja do życzeń, wzruszeń i skromnego upominku. Dzieci powitały Dostojnego Gościa kwiatami i wierszem, a przedstawiciel społeczności parafialnej — jak każe obyczaj — chlebem i solą.
Następnie bp Jerzy Szotmiller, kapłani i wierni, śpiewając pieśń „Oto jest kapłan wielki" — zajęli miejsca w kościele.
Mszę Świętą w intencji parafian sprawował Ks. Bp Ordynariusz. On też poświęcił wieniec dożynkowy uwity przez parafianki z tegorocznych kłosów, błagając Boga w modlitwie, aby nigdy i nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
  Słowo Boże wygłosił ks. dziek. Henryk Dąbrowski. Zasadniczym tematem homilii była osoba Maryi, którą wszyscy tak bardzo kochamy i czcimy, której tak często poświęcamy pieśni, nabożeństwa i modlitwy.
Ks. Bp Ordynariusz w swoim słowie pasterskim nawiązał do słów kaznodziei. Miłość Boga, przywiązanie do Matki Chrystusowej będzie najlepszą dewizą życia współczesnego chrześcijanina. Pobyt w tutejszej parafii — powiedział Dostojny Gość — jest dla mnie każdorazowo „akumulatorem" do dalszej pracy biskupiej dla dobra naszego Świętego Kościoła...

Pod koniec Mszy Św., podczas której wszyscy przystąpili do stołu eucharystycznego, proboszcz naszej parafii serdecznie podziękował Ks. Biskupowi, kapłanom, swoim parafianom oraz sympatykom naszego Kościoła za liczny udział w uroczystości, za wspólną modlitwę do naszego Pana i Jego Matki.

Procesję eucharystyczną wokół kościoła prowadził ks. prob. Zbigniew Bonkowski.

Podsumowaniem wrześniowej uroczystości niech będzie obraz z głównego ołtarza, przedstawiający Matkę Boską Siejącą, z napisem u stóp: „Złote ziarno z rąk Niepokalanej"...

My, parafianie z Okoła, z całego serca dziękujemy naszemu proboszczowi — ks. Hubertowi Szrytowi — za piękną, podniosłą i po mistrzowsku zorganizowaną uroczystość.

Uczestnik uroczystości Pelagia Ewa Tobis