Ekumenia. Zielona Góra   25 - 26. 09. 1999 r.

I Międzywyznaniowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej - Zielona Góra '99

Śpiewajcie Panu pieśń nową
Śpiewaj Panu cała ziemio!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego,
Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego!
Głoście wśród narodów chwałę Jego,,
Wśród wszystkich ludów cuda Jego


(Psalm 96,1-3)
ZielonaGora1999_09_25 zobacz:
III Międzywyznaniowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej - Zielona Góra 2001

My wszyscy, ludzie wierzący, jako dzieci Boże, wywodzący się z różnych tradycji chrześcijańskich, jesteśmy poruszeni tym wezwaniem Psalmisty, aby Wszechmogącemu Bogu wznieść nową pieśń; pieśń ku Jego czci i chwale. Chcemy w naszej pieśni opowiadać światu o Bożej miłości okazanej w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu nas wszystkich i o Jego cudach, których doświadczamy. Dotychczas robiliśmy to sami w naszych świątyniach. Dzisiaj w tym szczególnym czasie kończącego się drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, chcemy przed światem naszymi pieśniami złożyć wspólne wyznanie wiary i dać świadectwo chrześcijańskiej miłości. Chcemy pieśniami, które śpiewamy, pokazać, że jesteśmy dziećmi Jednego Boga, którego wyznajemy według różnych tradycji. Mimo, że różnimy się w wielu kwestiach doktrynalnych, to jednak wyznajemy za Apostołem Pawłem: .Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich" (Ef 4, 5-6).

W dniach 25 i 26 września 1999 roku odbył się I Międzynarodowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej w Zielonej Górze. Inspiracją ku temu były słowa Psalmu 96,1 -3, cytowanego na wstępie. Organizatorami Przeglądu były Kościoły członkowskie zielonogórskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej:
— Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia w Zielonej Górze.
— Kościół Chrześcijan Baptystów, Zbór w Zielonej Górze.
— Kościół Polskokatolicki, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze (ul. Dra Pieniężnego),
— Kościół Prawosławny, Parafia w Zielonej Górze.

Do współpracy i współuczestnictwa zaproszono inne Kościoły chrześcijańskie, które mają swoje parafie na terenie miasta Zielona Góra. Pozytywnie od powiedziały i podjęły współpracę następujące Kościoły:
— Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Zbór w Zielonej Górze,
— Kościół Boży w Chrystusie, Zbór w Zielonej Górze,
— Kościół Zielonoświątkowy, Zbór „Emaus" w Zielonej Górze.

W programie wydanym przez organizatorów znalazły się informacje o historii i teologii każdego z Kościołów biorących udział w „Przeglądzie".

W pierwszym dniu „Przeglądu" w auli Politechniki Zielonogórskiej, każdy z Kościołów zaprezentował własny 20 minutowy program, przedstawiający pieśni religijne własnego Kościoła w wykonaniu chórów, solistów i grup śpiewaczych, często przybyłych spoza terenu Zielonej Góry. Kościół Polskokatolicki reprezentowała schola dziecięco-młodzieżowa z Parafii Polskokatolickiej w Bukowie Morskim, która przyjechała wraz ze swym proboszczem ks. mgr Dominikiem Gzieło. W Tygodniku „Gość Niedzielny" napisano o naszej scholi, że „miło było usłyszeć dziecięce głosy wielbiące Boga". Grupa reprezentująca Kościół Polskokatolicki otrzymała bardzo dużo oklasków. Dziękuję Im za to, Bóg zapłać.

W dniu następnym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim odbył się drugi koncert. Liczba osób zgromadzonych w auli Politechniki, jak również w Kościele świadczy o zainteresowaniu mieszkańców Zielonej Góry pieśnią religijną. Jest również dowodem na to, że w obecnej dobie laicyzacji naszego świata istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju przeżycia duchowe. Na spotkaniu podsumowującym „Przegląd", organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji rozpoczętego dzieła i w przyszłym roku odbędzie się II Międzynarodowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej Zielona Góra 2000, który, miejmy nadzieję, będzie się cieszył nie mniejszym zainteresowaniem. Pozwalam sobie podziękować wszystkim wykonawcom, jak również tym, którzy przyczynili się do realizacji „Przeglądu". Tym bardziej, że został on sfinansowany przez poszczególne Kościoły. Liczymy na to, że w przyszłości znajdą się sponsorzy, którzy pomogą w zorganizowaniu „II Przeglądu" w Roku Jubileuszowym 2000, który jest kolejnym krokiem wiodącym do zjednoczenia Kościoła.

Zwracam się za pośrednictwem „RODZINY" do wszystkich Wielebnych Księży Kościoła Polskokatolickiego, aby zechcieli odpowiedzieć na nasz apel i wziąć udział w następnych „Przeglądach". Zapraszam grupy śpiewacze, solistów, zespoły czy chóry, do reprezentowania Kościoła Polskokatolickiego w „Przeglądzie Pieśni Chrześcijańskiej" w Zielonej Górze. Proszę o łaskawy kontakt z proboszczem parafii w Zielonej Górze, ks. Stanisławem Stawowczykiem,

Ks. S.S.