Z życia Kościoła

Uroczystości jubileuszowe w parafii polskokatolickiej w Lesznie

W dniu 12 września 1999 r. w parafii pw. NMP Zielnej w Lesznie została odprawiona uroczysta Msza Św. z okazji jubileuszu 70-lecia parafii, 50-lecia sakramentalnego związku małżeńskiego (Złotych Godów) Państwa Ludomiły i Feliksa Mazurów oraz 35-lecia święceń kapłańskich ks. dziek. dra Tadeusza Piątka. Leszno1999_09_12

Pamiątkowa fotografia uczestników uroczystości jubileuszowej
na tle kaplicy
Na uroczystość przybyli bp Wiesław Skołucki, ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, ks. Christoph Schuler z Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, ks. dr Mieczysław Piątek - proboszcz z Majdanu Nepryskiego, ks. Józef Deker - proboszcz ze Świdnicy i Lubawki z grupą parafian, ks. mgr Marian Kosiński - proboszcz z Dusznik-Zdroju. Prezydenta Miasta Leszna reprezentowała p. mgr Halina Jankowska, kierownik USC.

Powitanie Księdza Biskupa przed kaplicą


Leszno1999_09_12
Bp Wiesław Skołucki udziela błogosławieństwa Jubilatom - Państwu Ludmile i Feliksowi Mazurom

Leszno1999_09_12
Czcigodni Goście oraz wierni podczas trwania Mszy Św.

Leszno1999_09_12

 

Leszno1999_09_12

Podczas udzielania sakramentu bierzmowania
Przed Mszą Św. ks. dr Mieczysław Piątek przeprowadził spowiedź uszną dla dzieci i młodzieży, a ks. mgr Marian Kosiński spowiedź ogólną.
Przed kaplicą Księdza Biskupa powitały w imieniu Rady Parafialnej chlebem i solą panie Helena Dziki i Maria Spisz, a w imieniu dzieci i młodzieży wierszykami i kwiatami lektorki Sylwia Kucharska i niżej podpisana.
Uroczystą jubileuszową Mszę Świętą rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Wiary i Zwycięstwa „Do Ciebie przyszlim...". Następnie proboszcz parafii, ks. dr Tadeusz Piątek, powitał Księdza Biskupa, przybyłych Gości oraz wszystkich uczestników oraz przypomniał historię parafii polskokatolickiej w Lesznie, zwłaszcza jej niełatwe początki:
Leszno1999_09_12

List gratulacyjny i kwiaty dla Księdza Proboszcza od Prezydenta Miasta Leszna
Następnie pozdrowienia dla Parafii — w imieniu bpa Hansa Gerny'ego i własnym — przekazał ks. Christoph Schuler. Natomiast pani mgr Halina Jankowska, kierownik USC, reprezentująca władze miejskie, odczytała i wręczyła Jubilatom — Państwu Ludomile i Feliksowi Mazurom oraz ks. dr. Tadeuszowi Piątkowi — pisma gratulacyjne od Prezydenta Miasta Leszna oraz wiązanki kwiatów.
Mszę św. koncelebrowaną odprawili: bp Wiesław Skołucki, ks. T. Piątek i ks. M. Piątek, który również wygłosił Słowo Boże. Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił uroczystego błogosławieństwa Jubilatom, wręczył Im specjalny krzyż oraz pismo gratulacyjne, a następnie udzielił sakramentu bierzmowania: Dawidowi Marciniakowi, Jagodzie Marciniak, Sebastianowi Kałkowi, Monice Kałek, Adamowi i Justynie Skrzypczakom, Ewie Zaleskiej, Beacie Olejniczak i Piotrowi Ścigockiemu — świadkiem bierzmowania była pani Helena Dziki.
W Słowie, skierowanym do Jubilatów i wszystkich parafian, Ksiądz Biskup życzył im dalszego błogosławieństwa Bożego.
Po Mszy św. ks. M. Kosiński odprawił nabożeństwo eucharystyczne, po którym miejscowy proboszcz dziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystościach oraz zaprosił Gości i Radę Parafialną na obiad. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Kościoła „Tyle lat my Ci, o Panie...". Nabożeństwo uświetnił grą na organach p. Władysław Dziki, a inż. Stefan Bręczewski wykonał pamiątkową fotografię.
Jubileuszowa uroczystość na długo pozostanie w pamięci społeczności parafialnej w Lesznie. Szczególny zaś powód do radości mieli uczniowie Przyparafialnego Punktu Katechetycznego, których ks. Christoph Schuler zaprosił (na sierpień 2000 roku) na dwutygodniowy pobyt w Szwajcarii.

/ zobacz:
Wspomnienie z wypoczynku w górach Szwajcarii  /
„(...) Przed 70-ma laty, 8 września 1929 r., pierwsze nabożeństwo w Lesznie, w ogrodzie przy ul. Mickiewicza 3, odprawił ks. Stanisław Zawadzki, wikariusz generalny Diecezji Zachodniej PNKK w Polsce, przy udziale ok. 400 osób. Organizatorem i pierwszym proboszczem parafii był ks. Franciszek Kaczmarczyk. W początkowym okresie nabożeństwa odprawiane były przy ołtarzach polowych na wolnym powietrzu, a później w wynajmowanych lokalach, które zamieniano na kaplice. W 1946 roku parafia otrzymała zniszczony zabytkowy obiekt sakralny po Kościele ewangelickounijnym, przy Placu Dra Metziga. Z braku środków finansowych na remont kapitalny ograniczono się jedyniedo wykonania najkonieczniejszych zabezpieczeń w części obiektu sakralnego. Poświęcenia świątyni pw. Wniebowzięcia NMP dokonał 26 maja 1949 r. bp Józef Padewski. W 1976 r. ówczesne władze państwowe dokonały podziału obiektu, przydzielając kościół parafii rzymskokatolickiej, a przylegającą do kościoła kaplicę — parafii polskokatolickiej. Na czas remontu obiektu nabożeństwa polsko-katolickie odprawiane były w prowizorycznej kaplicy urządzonej na plebanii. Po odremontowaniu kaplicy dokonano jej poświęcenia, nadano wezwanie Matki Bożej Zielnej i od tej pory tu koncentrowało się życie społeczności parafialnej.
(...) W1992 roku ówczesne władze wojewódzkie przydzieliły cały obiekt sakralny przy Placu Dra Metziga parafii rzymskokatolickiej, a nasza parafia otrzymała obiekt przy ul. 17 Stycznia 23. Dzięki funduszom, które parafia uzyskała — na wniosek bpa Wiesława Skołuckiego—z Funduszu Kościelnego Biura ds. Wyznań Urzędu Rady Ministrów, obiekt ten przystosowano do celów kościelnych, urządzając w nim kaplicę, zakrystię, salkę katechetyczną, biuro parafialne i plebanię. Poświęcenia kaplicy dokonał 22 listopada 1992 roku bp Wiesław Skołucki. Wielkie zaangażowanie przy pracach adaptacyjnych obiektu wykazali: śp. diakon Paweł Zgodziński oraz państwo Helena i Władysław Dziki.
W ub. roku dzięki pomocy finansowej z Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, parafii starokatolickiej w Koblenz oraz Państwa Marii i Ryszarda Chmielewskich, dokonano naprawy dachu i pomalowano go, oraz odrestaurowano i pomalowano elewacje budynku.
(...) Na przestrzeni 70-ciu lat istnienia, wżyciu parafii zdarzały się blaski i cienie. Szczegółowo dzieje parafii zostały zaprezentowane w broszurze pt. Dzieje Kościoła narodowego w Lesznie — Jubileusz 1929-1994.
(...) Przed pół wiekiem, w dniu 17września1949roku, Państwo Ludomiła i Feliks Mazurowie zawarli sakramentalny związek małżeński w naszej świątyni przy Placu Dra Metziga. Pani Ludmiła związana jest z naszą parafią od dzieciństwa, od 1929 roku. Dzieci Państwa Mazurów w naszej parafii przyjęły sakrament chrztu św. Tu również zostały ochrzczone ich wnuczęta, tu przyjęły I Komunię Św., sakrament bierzmowania i tu uczęszczają na naukę religii: Piotrek jest ministrantem, a Karolinka i Ania — lektorkami.
(...) Przed 35 laty przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk śp. bpa prof. dr. Maksymiliana Rodego. Z woli Kościoła duszpasterzowałem w parafiach: w Gozdnicy, Zielonej Górze, Ząbkowicach Śląskich, Gorcach, Złotoryi, Głubczycach, Opolu i od siedmiu lat w Lesznie. (...) Dziś wszyscy dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwo i łaski. Jednocześnie prosimy Boga o dalsze błogosławieństwo na każdy dzień naszego życia. Polecamy również Bogu naszych zmarłych kapłanów i świeckich (...)".Anna Chmielewska
(lektorka)