Z życia Kościoła

Uroczystości jubileuszowe w Jastkowicach

W dniu 25 lipca 1999 roku odbyła się uroczystość 75-lecia parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.
Na uroczystość przybył bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej, ks. Christoph Schulerz Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, ks. Kazimierz Stachniak, ks. Jerzy Uchman, ks. Adam Stańko, ks. Mieczysław Piątek, ks. Zbigniew Bonkowski oraz wielu wyznawców naszego Kościoła.
W imieniu parafii, bpa Jerzego Szotmillera powitali: prof. Józef Bernard, Genowefa Kowalik oraz Edmund Wieczorek. Wszystkich uczestników uroczystości powitał ks. proboszcz Józef Dutkiewicz.
Podczas uroczystości bp Jerzy Szotmiller poświęcił plebanię, która została pobudowana dzięki pomocy finansowej ks. Christopha Schulera. Gość ze Szwajcarii ofiarował także dwa dzwony „Przyjaźń". Plebania w Jastkowicach została zbudowana dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu polskokatolików: opiekę nad budową sprawował ks. Kazimierz Stachniak, a najbardziej pomagali w budowie: Józef Nieznalski, Stanisław Nowak, Stanisława Cichocka, Janina Ciechoń.
Jastkowice1999_07_25

Mszy św. jubileuszowej koncelebrowanej przewodniczył bp Jerzy Szotmiller, ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej
Z okazji 75-lecia parafii w Jastkowicach należy także wymienić osoby szczególnie zasłużone dla tej parafii, a więc: Zuzanna Kusiowska, Aniela Nieznalska, Agnieszka Czuba, Stefania Ludzan, Gustawa Trybel, Genowefa Kowalik, Genowefa Bajdas, Czesława Lebioda, Józefa Skrzypek, a także współpracujące: Lucyna Bernard, Anna Cichocka oraz Janina Szukała. Natomiast Mieczysław Madej z USA ufundował pomnik upamiętniający tragiczną śmierć pierwszego proboszcza parafii, ks. Władysława Strękowskiego, który zginął śmiercią męczeńską, odprawiając Mszę św. w roku 1925. Pomnik ten będzie nam przypominało męczenniku naszego Kościoła.


Mariola Buchnar
Wspólna, pamiątkowa fotografia Gości i wiernych parafialnej społeczności w Jastkowicach

Jastkowice1999_07_25