Ekumenia. Bonn 18-23. 08. 1999 r.

VI Seminarium Starokatolicko-Anglikańskie

Bonn1999_08_18-23 Oświadczenie z Siberberg Idea wspólnych spotkań studentów anglikańskich i starokatolickich narodziła się w Chichester Teological College w 1993 roku. Natomiast już w styczniu 1994 roku — z inicjatywy Christopha Schulera i Larsa Simpsona — odbyto się pierwsze seminarium starokatolicko-anglikańskie. Spotkania te odbywają się co roku, a w tym roku, w dniach od 18 do 23 sierpnia, odbyło się w Bonn szóste seminarium, które przyjęło Oświadczenie z Silberberg.
Bonn1999_08_18-23Uczestnicy VI Seminarium Starokatolicko-Anglikańskiego w Bonn
Dokument ten dotyczy pięciu zasadniczych problemów, podejmowanych podczas rozmów starokatolicko-anglikańskich: władza biskupów, wzajemne kontakty, kształcenie teologów, misja wewnętrzna i świętowanie (sprawowanie) Liturgii. Dokument ten pozwala zacieśnić współpracę obu Kościołów i stanowi podstawę do dalszego dialogu.

Tematem tegorocznego spotkania było: „Na drodze do pełniejszej, widzialnej jedności". Podczas tego seminarium wygłoszono sześć referatów. Dr Angela Berlis — rektor Seminarium Starokatolickiego w Bonn — mówiła na temat powołania osób, które kształcą się w seminariach teologicznych i na uniwersyteckich wydziałach teologicznych. Problem ten został zamknięty w pytaniu: jak doszedłeś do teologii ?

Natomiast prof. dr Gunter Esser mówił na temat służby duszpasterskiej; jego wykład nosił tytuł: „Służba duchowa i duchowa egzystencja. Przemyślenia na temat duchowych różnic w teologii i duszpasterstwie". Inny problem poruszył Klaus Heinrich Neuhof. Zaprezentował on fragment swojej pracy magisterskiej, dotyczącej interkomunii zawartej w 1931 roku między Kościołami starokatolickimi a anglikańskimi. Autor przypomniał, że po dłuższych pertraktacjach teologów starokatolickich i anglikańskich osiągnięto porozumienie, w którym podkreślono, że „każda wspólnota kościelna wyraża zgodę na dopuszczenie członków drugiej do udziału w sakramentach".

Peter Ben Smith z Holandii — w oparciu o teksty biblijne — dokonał interpretacji słowa „błogosławieństwo". W języku hebrajskim tylko jeden rdzeń słowotwórczy służy do określania wszystkich form błogosławieństwa: brk. Błogosławieństwo, które jest darem komuś ofiarowanym i jego określeniem, jest przedstawiane za pomocą hebrajskiego rzeczownika: beraka. Błogosławieństwo jest słowem i darem (por. gr. eu-logla; eu — dobrze i lego — mówić; a także łac. bene-dictlo). W dalszej części referatu Autor próbował odnaleźć konsekwencje błogosławieństwa Bożego w tradycji biblijnej i liturgii.

Oliver Kaiser wygłosił referat pt. „Królestwo Boże w postmodernizmie. Zadania i szanse wspólnot chrześcijańskich w dzisiejszym świecie i jutro". Autor próbował odpowiedzieć na pytania dotyczące pracy duszpasterskiej oraz wyzwań, które stoją przed Kościołami dziś, u progu trzeciego tysiąclecia.

Na uwagę zasługują także badania przeprowadzone przez Franka Sauera, dotyczące "kontaktów między wspólnotami anglikańskimi i starokatolickimi w Niemczech". Kwestionariusze ankiety zostały rozesłane do proboszczów kilku parafii anglikańskich i starokatolickich, a następnie przekazane wiernym. Respondentów poproszono o odpowiedź na kilka pytań, które dotyczyły współpracy obu Kościołów oraz zaangażowania w prace swojej paraf ii. Otrzymane wyniki wskazują na dobrą orientację respondentów w sytuacji Kościołów, oraz na aktywny udział we wspólnych przedsięwzięciach, a także w życiu swojej parafii.

Ważnym elementem tego spotkania były wspólne modlitwy przedstawicieli Kościołów Starokatolickich i Kościoła Anglikańskiego. W drugim dniu spotkania uczestnicy seminarium brali udział we Mszy Świętej, celebrowanej przez bpa Joachima Vobbe w kaplicy pw. Świętego Jana w Döllingerhaus. W Słowie Bożym bp Vobbe podkreślał ważną rolę młodzieży w pracy dla Kościoła. Mówił także na temat wartości i szans rozwoju współpracy między młodzieżą z obu Kościołów, a dzięki tym kontaktom, również między Kościołami Starokatolickimi a Kościołem Anglikańskim.

W czwartym dniu spotkania, ks. prof. Gunter Esser odprawił nabożeństwo w kościele pw. Świętego Cypriana Wspólny śpiew, modlitwy w różnych intencjach i różnych językach oraz ciemności świątyni i rozpraszane jedynie przez świece uczestników nabożeństwa, stwarzało niepowtarzalny klimat i atmosferę modlitwy.

Na zakończenie VI Seminarium Anglikańsko-Starokatolickiego, kapłani obu Kościołów odprawili wspólnie Mszę Świętą. Oprócz uczestników seminarium, we Mszy Świętej wzięli udział wierni parafii anglikańskich oraz parafianie z kościoła pw. Świętego Cypriana. Wierni licznie przystąpili do Stołu Pańskiego. Jest to budujący obraz, który pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Ks. A. Gontarek
E. Dąbrowa