Z życia naszych parafii

Ekumeniczna Uroczystość Podwyższenia Krzyża św. w Żaganiu

14 września w kalendarzu liturgicznym widnieje zapis: „Uroczystość Podwyższenia Krzyża Św.".


Zagan1999_09_14

Ekumeniczny krzyż przy kościele w Żaganiu
 Takie wezwanie nadano niegdyś Kościołowi i parafii w Żaganiu. Od lat w tym dniu sprawowana jest uroczysta liturgia Ofiary Eucharystycznej. Gromadzi ona więcej niż zwykle wiernych. Obchodzona jest w dniu, w którym przypada. Nigdy nie jest przekładana na niedzielę. A jednak w świadomości społeczności parafialnej dzień ten jest dniem szczególnym.
To właśnie Krzyż, który jest znakiem wiary chrześcijańskiej, jest tym zewnętrznym znakiem zbawienia, pod którym gromadzą się wierni, aby uczestniczyć w dorocznej uroczystej Mszy św. Główny ołtarz w kościele, symbolizuje krzyż, na którym zawisł Zbawiciel Świata. To właśnie pod tym krzyżem sprawowana jest, zawsze przez zaproszonych kapłanów uroczysta Eucharystia. Co roku ktoś inny jest głównym celebransem, i ktoś inny głosi Słowo Boże. W ubiegłym roku nasz Ordynariusz Wrocławski — Ksiądz Biskup Wiesław Skołucki — był szczególnym gościem, w tym zaś roku Mszy św. przewodniczył ksiądz mgr Jan Belniak, proboszcz z Jeleniej Góry, a wraz z Nim koncelebrę sprawowali ksiądz dziekan mgr Bogusław Kropielnicki z Boguszowa i gospodarz parafii, ks. Stanisław Stawowczyk.
Zagan1999_09_14

Uroczystą liturgię Mszy św. sprawuje ks. prob. Stanisław Stawowczyk, ks. Jan Belniak, ks. Bogusław Kropielnicki


Wtorek, 14 września 1999 r. godz. 17.00. Wierni zgromadzeni w świątyni oczekują na rozpoczęcie sakramentu pokuty. W konfesjonale dyżuruje ksiądz Zdzisław Jankowski, proboszcz z Gozdnicy.W asyście ministrantów wychodzi z zakrystii ksiądz Bogusław Kropielnicki, który przeprowadza spowiedź św. ogólną przed ołtarzem. Bardzo wielu wiernych korzysta z sakramentu przebaczenia. Wreszcie wierni całują krzyż — znak Bożej męki i miłości Boga wobec człowieka, i słyszą znamienne słowa, które już tyle razy słyszeliśmy: „Idź, a nie grzesz więcej".

Następnie rozpoczyna się uroczysta Msza św. koncelebrowana. Ołtarz otaczają, poza wspomnianymi już księżmi, duchowni z Dekanatu Lubuskiego, a wśród nich ksiądz dziekan Wacław Gwoździewski z Żar i ksiądz proboszcz Zdzisław Jankowski. Są też zacni Goście, reprezentanci Polskiej Rady Ekumenicznej z Zielonej Góry, z którymi od lat współpracuję jako proboszcz (razem tworzymy zespół redakcyjny Polskiego Radia „Zachód" w Zielonej Górze). Są to: ksiądz Włodzimierz Świrydziuk z Kościoła Chrześcijan Baptystów— Przewodniczący oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ksiądz Antoni Habura z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz ksiądz Dariusz Lik z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Czytania mszalne odczytują przedstawiciele Chrześcijańskich Kościołów, psalm śpiewa młodzież z żagańskiej parafii.

Słowo Boże w tym roku wygłosił ksiądz Dariusz Lik z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. To właśnie krzyż, pod którym stajemy, jest znakiem jedności wszystkich wyznawców Jezusa. Wierni z uwagą wysłuchali kazania głoszonego przez duchownego z bratniego Kościoła Ewangelickiego. Po licznym przystąpieniu do Stołu Pańskiego, odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, po czym główny celebrans udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa, które zakończyło kościelną uroczystość.

Na zakończenie gospodarz parafii podziękował Bogu za dar wspólnej, ekumenicznej modlitwy. Podziękowanie skierował również do przedstawicieli Kościołów z Polskiej Rady Ekumenicznej oraz do współbraci z Kościoła Polskokatolickiego. Podziękował szczególnie wiernym, przybyłym na uroczystość. Bóg Wam zapłać, Przewielebni Kapłani, za przyjęcie zaproszenia i za Waszą modlitewną obecność. Bóg zapłać Wam, kochani wierni z Żagania oraz Goście — za wspólne przeżycie Eucharystii.

Po skończonych uroczystościach ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich biorących udział we Mszy św. na wspólną kawę, herbatę i ciastko. Spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu, koło kościoła. Długo jeszcze rozmawiano i cieszono się wzajemną obecnością.

Ks. Stanisław Stawowczyk