Z życia naszych parafii

Święcenia kapłańskie w katedrze pw. Świętego Ducha

Warszawa1999_09_18 Warszawa1999_09_18
18 września 1999 roku w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie Ksiądz Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP udzielił święceń kapłańskich diakonowi mgr. Mirosławowi Michalskiemu. Mszę Świętą ze Zwierzchnikiem Kościoła współkoncelebrowali: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. dziekan Henryk Dąbrowski i po przyjęciu święceń kapłańskich ks. Mirosław Michalski.
W
czasie święceń kapłańskich na głowę wyświęconego nowoprezbitera nakładali ręce: biskup prof. Wiktor Wysoczański, ks. inf. Ryszard Dąbrowski, ks. dziek. Henryk Dąbrowski, ks. Tadeusz Urban — proboszcz z Bydgoszczy, ks. mgr Marian Madziar i ks. mgr Andrzej Gontarek.
Z parafii pw. Narodzenia NMP w Toruniu przybyła autokarem delegacja i rodzice, teściowie i rodzeństwo diakona Mirosława Michalskiego, którzy byli świadkami tej podniosłej uroczystości — święceń kapłańskich. Udział wzięli również liczni parafianie katedralni. Z powodu zajęć duszpasterskich nie mógł przybyć ks. Bogusław Skowroński — proboszcz parafii w Toruniu.
Warszawa1999_09_18

(fot. Piotr Biegalski)
Po uroczystości święceń kapłańskich neoprezbiter zaprosił wszystkich obecnych na herbatę i słodycze do sali parafialnej.
19 września — w niedzielę — neoprezbiter ks. mgr Mirosław Michalski odprawił Mszę Świętą prymicyjną w parafii pw. Narodzenia NMP w Toruniu.
Ks. mgr Mirosław Michalski pozostaje do dyspozycji Zwierzchnika Kościoła i ma być w stałej łączności z duszpasterstwem w Toruniu.

zobacz :
Msza  Św.   prymicyjna  ks.  M.  Michalskiego  w  Toruniu

Święcenia alumnów Wyższego Seminarium Duchownego