Z życia Kościoła

Jubileusz   75-lecia   parafii   polskokatolickiej

pw.  Narodzenia   Najświętszej   Maryi   Panny  w   Toruniu


Proboszcz  parafii,  ks. Bogdan Skowroński  twierdzi,  że :
"(...)  skarbem dla mnie są ci ludzie, którzy stanowią żywy Kościół i tak licznie uczestniczą w nabożeństwach,
zawsze gotowi nieść pomoc, gdy zachodzi taka potrzeba ..."

„Ciebie Boga wysławiamy. Tobie Panu wieczna chwała...". Pamiątkę narodzin Najświętszej Maryi Panny obchodzimy  8 września. Teksty biblijne podkreślają, że całe życie Bogurodzicy było związane z Jej Boskim Synem. To właśnie Matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, patronuje parafii polskokatolickiej w Toruniu, gdzie uroczystości patronalne — ze względów duszpasterskich przeniesiono na dzień 5 września i połączono z jubileuszem 75-lecia jej istnienia. 

W jednej ze starszych części Torunia, przy ulicy Gałczyńskiego, znajduje się cmentarz Świętego Jerzego, gdzie od strony ulicy widać pięknie pomalowany skromny kościół, ozdobiony wokół kwiatami i zielenią, odświętnie przybrany oraz ludzi podążających do świątyni. Tym kościołem jest świątynia polskokatolicka, która dzięki ludzkiej pracy i życzliwości oraz ofiarności zyskała taki wygląd. 

    „Gdy obejmowałem parafię w Toruniu przyznam, że byłem przerażony. Otrzymałem dekret biskupi i pasterskie błogosławieństwo — mówi obecny proboszcz ks. Bogdan Skowroński ale nie mieliśmy własne go budynku kościelnego. Od ludzi dowiedziałem się, że przy ulicy Gałczyńskiego jest bardzo zniszczona kaplica ewangelicka. Przychodziłem tam kilkakrotnie, przyglądałem się zniszczonym ścianom, spróchniałej podłodze oraz zawalonemu dachowi. Zniechęcony często odchodziłem po to, aby znów powrócić. W mojej wyobraźni widziałem tutaj piękny, drewniany kościół. To chyba cud, że Bóg pozwolił nam doprowadzić do takiego stanu tę świątynię z ruiny. Jeszcze większym skarbem dla mnie są ci ludzie, którzy stanowią żywy Kościół i tak licznie uczestniczą w nabożeństwach, zawsze gotowi nieść pomoc, gdy zachodzi taka potrze ba, aby świątynia z dnia na dzień piękniała".Uroczysta  liturgia  Mszy  św.  Jubileuszowej

Jest godzina 12.oo , 5 września 1999 roku,  pięknie świeci słońce, ciszę świątyni przerywa modlitewny śpiew hymnu naszego kościoła: „Do Ciebie przyszlim Boże nasz...". W asyście ministrantów, służby ołtarza, przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej, licznie zebranych kapłanów i księdza diakona pojawił się w głównych drzwiach świątyni, JE Ks. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła. Powitany przez księdza proboszcza Bogdana Skowrońskiego i Radę Parafialną, rozpoczyna uroczystości jubileuszowe.

Podczas uroczystej liturgii Ksiądz Biskup w asyście Kanclerza Kurii, księdza infułata Ryszarda Dąbrowskiego udzielił sakramentu bierzmowania i przypomniał młodzieży o obowiązkach wynikających z jego przyjęcia, aby wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli, a święci patronowie, których imiona zostały im nadane — byli dla nich wzorem i przykładem postępowania oraz realizowania na co dzień Chrystusowej Ewangelii. 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest również jako Święto Matki Bożej Siewnej. Niesiony przez wiernych kosz z tegorocznymi plonami ziemi oraz chleb, pobłogosławione przez Dostojnego Gościa, były symbolem wołania i modlitwy do Boga, aby nikt nigdy nie był głodny, aby nikomu nie zabrakło powszedniego chleba. Ksiądz Biskup podkreślił w swoim Słowie Pasterskim potrzebę modlitwy, prosił, aby Patronka parafii — Matka Boża — zasiała w sercach ludzkich wszelkie dobro, by wydało ono stokrotny owoc, a Ona otaczała naszą parafię swą macierzyńską opieką i orędowała u tronu Swojego Syna.

Z okazji uroczystości jubileuszowych na ręce ks. proboszcza przekazano życzenia od Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawicieli parafii polskokatolickiej w Bydgoszczy z jej proboszczem ks. Tadeuszem Urbanem, parafii polskokatolickiej w Grudziądzu z jej proboszczem ks. H. Nowaczykiem, ks. bp. T. Majewskiego, ks. bp. Z. Koralewskiego, ks. dziekana J.M. Zielińskiego, ks. dziekana M. Lewandowskiego, ks. diak. M. Michalskiego, ks. prob. Janusza Olszańskiego i Rady Parafialnej Kościoła Metody stycznego w Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia i wielu innych. 


Powitanie 
 ks.  bp  Wiktora  Wysoczańskiego - Zwierzchnika   Kościoła
przez  Radę  Parafialną,  proboszcza  oraz  dzieci

W felietonie Telewizji Polskiej, wyemitowanym z okazji Jubileuszu 75-lecia parafii w Toruniu, przedstawiono rozmowę z Księdzem Biskupem Zwierzchnikiem Kościoła — W. Wysoczańskim oraz ks. prob. B. Skowrońskim, w której podkreślono problematykę pojednania i dialogu międzykościelnego w duchu ekumenicznym. Natomiast w lokalnej prasie ukazano oblicze naszej parafii, jej problemy 
i osiągnięcia oraz przedstawiono sylwetkę proboszcza ks. Bogdana Skowrońskiego — kapłana, ojca i męża. 
W parafii polskokatolickiej w Toruniu corocznie są organizowane rekolekcje adwentowe i wielkopostne, w miesiącu maju i październiku odprawiane są codzienne nabożeństwa maryjne, w każdą zaś niedzielę — dwie Msze Święte. W Boże Ciało wychodzi procesja do czterech ołtarzy ulicami w tej części miasta, gdzie mieści się kościół. Gdy przychodzi Boże Narodzenie, w świątyni pojawia się Święty Mikołaj, który obdarowuje dzieci, a czasami i dorosłych skromnymi upominkami, zaś na pasterce — wierni dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Pomimo późnej godziny, świątynia wypełnia się ludźmi, którzy witają Boże Dziecię śpiewem kolęd.

 
   „Parafia polskokatolicka w Toruniu jest jedną z najstarszych parafii w Polsce i liczy obecnie około 400 wiernych i sympatyków, ciągle przybywają nowi ludzie — mówi proboszcz parafii, ksiądz Bogdan Skowroński. Jest też dużo takich osób, które nie mogą przychodzić często do kościoła ze względu na odległości, gdyż parafia jest w diasporze. Są wierni, którzy przyjeżdżają na Msze Święte i nabożeństwa z Włocławka, Inowrocławia, Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i innych okolicznych miejscowości. Dziś, w tak pięknym i ważnym dniu, chciałbym złożyć wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim tym, dzięki którym możliwe było ponowne erygowanie parafii. Proszę za nich Boga we wszystkich moich modlitwach. 

Boże Ojcze Wszechmogący, 
naucz mnie modlić się, 
Daj mi taką Wiarę, 
abym się nigdy nie zachwiał, 
Daj Nadzieję, aby nie zawiodła, 
I Miłość, która by wszystkich kochała. 

  „75 lat temu w 1924 roku ziarno idei narodowych zostało zasiane w Grodzie Kopernika — mówił ks. bp Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła. — Choć parafia przez dziesięciolecia przechodziła różne koleje, to jednak dzięki po święceniom i trudom duszpasterzy oraz wiernych na trwałe wpisała się w panoramę tego miasta." 
   

 

Te bardzo ważne słowa biskupa nadały sens dzisiejszej uroczystości, którą zakończył hymn: „Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała...",  a ja dodam Ciebie Boga wysławiamy za 75 lat parafii polskokatolickiej w Toruniu.

 

 

 

Zwierzchnik  Kościoła
w  swoim Słowie  powiedział  m.in. :

" Pamiętajmy, że jesteśmy cząstką Powszechnego Kościoła Katolickiego, którego Głową jest Jezus Chrystus ..."

 

 

 

 


Ks.  Mariusz Militowski