Z życia naszych parafii

30 lat kapłaństwa
ks. infułata Bogusława Wołyńskiego

W niedzielę, 20 czerwca 1999 r., ks. infułat Bogusław Wołyński odprawił Mszę św. dziękczynną za 30 lat kapłaństwa.
Współkoncelebransami byli ks. prob. Jerzy Bajorek (Warszawa) i ks. dr Eugeniusz Elerowski (Sieradz).
Przed Mszą św. spowiedź ogólną przeprowadził ks. prob. Jerzy Bajorek. Pierwszą lekcję przeczytał parafianin Stanisław Jastrzębski. Psalm responsoryjny i alleluja zaśpiewał Kamil Wołyński, student ChAT i alumn I roku Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego. Drugą lekcję przeczytał członek Kapituły „Serce dla serc" Wiesław Dederko. Ewangelię św. odczytał ks. prob. Krzysztof Fudala (Maciejów Nowy). Słowo Boże wygłosił ks. dr Eugeniusz Elerowski, który ukazał sakrament kapłaństwa w życiu i działalności dla ludzi.
Lublin1999_06_20

Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej
Podczas Ofiarowania wręczono ks. Jubilatowi piękny kielich mszalny z pateną. Czasza kielicha jest podtrzymywana przez orły w koronie. Patenę do kielicha ofiarowali Ewa i Kryspin Wasilukowie. Po poświęceniu został on użyty do sprawowania Najświętszej Ofiary. Podczas Ofiarowania i Komunii św. grała kapela ludowa Pieśni i Tańca „Lublin". Po błogosławieństwie cały kościół zaśpiewał pieśń dziękczynną „Ciebie Boga wysławiamy".
Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych owocnych lat kapłaństwa nadesłał Jubilatowi Zwierzchnik Kościoła, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Wspólnota Lubelska ofiarowała ks. inf. B. Wołyńskiemu w specjalnej walizce naczynia liturgiczne do odprawiania Mszy Św., piękną stułę oraz dużą rzeźbioną tacę na szklanki. Parafianie z Rozkopaczewa ofiarowali puszkę do komunikantów. Kapituła Wyróżnienia „Serce dla serc" ofiarowała albę. Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego wręczyło medal, Kapituła Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" Wyróżnienie „Złotą Parę".
Lublin1999_06_20

Ks. Jubilat prezentuje walizkę z naczyniami liturgicznymi - dar od lubelskiej wspólnoty parafialnej
Jubilat wręczył Zespołowi Pieśni i Tańca 2 tomiki swoich wierszy religijnych, a do archiwum, na ręce dyrektor Alicji Lejcyk-Kamińskiej, XI medal wydany przez parafię — „50 lat Małżeństwa Marii i Franciszka Kowalczyków — 30 lat kapłaństwa ks. infułata Bogusława Wołyńskiego".
Na zakończenie uroczystości odbyła się agapa na plebanii i podwórzu plebanijnym.
Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za możliwość przeżycia tych pięknych chwil.


Kronikarz
Lublin1999_06_20

Pani Alicja Lejcyk-Kamińska, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin", wręcza Jubilatowi "Złotą Parę"