Z życia Kościoła

Jubileusz 65-lecia parafii pw. Świętej Rodziny w Łodzi

Lodz1999_05_23_pw_SwRodziny

Świątynia polskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Łodzi przy ul. Limanowskiego 60

 

Potrójną uroczystość przeżyła nasza społeczność parafialna w dniu 23 maja 1999 r.,
a więc niedzielę — jako Dzień Pański, uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz 65. rocznicę istnienia parafii.

W każdą niedzielę wspólnota chrześcijańska — wzorem apostołów — gromadzi się wokół zmartwychwstałego Pana, aby słuchać Jego słów i sprawować wraz z Nim Eucharystię. Ów „Dzień Pański" jest najstarszym i pierwszym świętem Kościoła; jego obchodzenie stanowi rytm, którym Kościół żyje — nawet Wielkanoc jest tylko szczególnie akcentowanym obchodem niedzieli. Kto zaniedbuje lekkomyślnie swój udział w niedzielnej liturgii, dopuszcza się poważnego przewinienia wobec Boga i wspólnoty Jego wiernych.Od czasów cesarza rzymskiego Konstantyna (280-337) niedziela cieszy się w coraz większym stopniu ochroną ze strony państwa, stając się dniem wolnym od pracy. Aktualnym zagrożeniem dla duchowego wymiaru Pańskiego Dnia jest współczesna forma „weekendu" z jego propozycjami rekreacyjnymi oraz ciągły handel, zwłaszcza w dużych centrach, tzw. supermarketach. Dlatego też udział w obrzędach niedzielnych, a zwłaszcza w Eucharystii, wymaga od wiernych świadomej, dojrzałej decyzji.Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) — ostatni dzień pięćdziesięciodniowego okresu wielkanocnego — jest pamiątką dopełnienia wydarzenia paschalnego: wywyższenia Pana Jezusa, które staje się -widoczne przez Zesłanie Ducha Świętego. Leżące u podstaw Zesłania Ducha Świętego starotestamentowe Święto Tygodni jest dniem dziękczynienia za zebrane żniwa pszenicy, obchodzonym jako uroczysta uczta.
Jezus Chrystus przynosi Ducha Świętego jako owoc swojej ofiary paschalnej i zaprasza wszystkich do swego stołu. Przypomnijmy, że dzień Zesłania Ducha Świętego był równocześnie dniem inauguracji Kościoła, założonego przez Jezusa Chrystusa.
Zwierzchnik Kościoła, bp Wiktor Wysoczański
w asyście ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego
i proboszcza parafii ks. Stanisława Muchewicza
celebruje Mszę Św.


Lodz1999_05_23

Potrójną uroczystość naszej łódzkiej parafii uświetnił swą obecnością Zwierzchnik Kościoła, będący jednocześnie ordynariuszem Diecezji Warszawskiej, do której należy nasza parafia, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Księdzu Biskupowi towarzyszył kanclerz Kurii Biskupiej, ks. inf. Ryszard Dąbrowski.
Obecni byli także przedstawiciele władz — przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, pan prof. Grzegorz Matuszak, pani mgr Sylwia Klimkiewicz — dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, a także ks. mgr Adam Kleszczyński — przewodniczący Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej.
Lodz1999_05_23

Bierzmowani odmawiają wspólne z Księdzem Proboszczem Wyznanie Wiary
Punktualnie o godz. 11.oo przed wejściem do świątyni dostojnego Gościa — Zwierzchnika Kościoła — powitała chlebem i solą Rada Parafialna, a dzieci i młodzież — recytacją wierszy oraz kwiatami. Przy akompaniamencie pieśni „Serdeczna Matko", Ksiądz Biskup wraz z kapłanami i wiernymi wszedł do świątyni. Rozpoczęła się Msza Św., w czasie której pierwszą Lekcję przeczytał ks. Czesław Krasiukianis, a psalm responsoryjny odśpiewał dyrygent chóru, pan Henryk Karpiński. Ewangelię odczytał ks. inf. Ryszard Dąbrowski.
Słowo Boże wygłosił Zwierzchnik Kościoła. On też udzielił Sakramentu Bierzmowania 7 osobom.


zobacz tekst:   SŁOWO  PASTERSKIE  bpa Wiktora Wysoczańskiego

Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz podziękował Jego Eminencji za przybycie do łódzkiej parafii, za odprawienie Mszy św. i za udzielenie kandydatom Sakramentu Bierzmowania, a także za wygłoszoną homilię. Życzył też Biskupowi Zwierzchnikowi błogosławieństwa Bożego w posłudze Kościołowi, dużo zdrowia i długich lat życia oraz prosił o ponowną wizytę duszpasterską w łódzkiej parafii.

Na zakończenie uroczystości chór odśpiewał pieśń „Wszystkie trony", a po wyjściu z kościoła uczestnicy niecodziennego spotkania ustawili się do pamiątkowej fotografii.

W niedzielnej uroczystości wzięło udział około 200 osób, a wśród nich 88-letnia pani Marianna Siwek z synem Marianem, należący do naszej parafii jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Ich wierności Kościołowi można naprawdę pozazdrościć, a także — stawiać ją za wzór innym.

 

Lodz1999_05_23

Wspólna, pamiątkowa fotografia Zwierzchnika Kościoła z księżmi i parafianami

Anna Muchewicz