Z życia naszych parafii

Nabożeństwo ekumeniczne w Zielonej Górze i Żaganiu

W Zielonej Górze, tydzień „Modlitw o jedność chrześcijan" jest obchodzony w tygodniu poprzedzającym Zesłanie Ducha Świętego. Chrześcijanie różnych wyznań modlili się w tym roku w następujących świątyniach:
17-05-99 - Kościół Polskokatolicki w Zielonej Górze; 18-05-99 — Kościół Rzymskokatolicki w Zielonej Górze; 19-05-99 — Kościół Chrześcijan Baptystów w Zielonej Górze; 25-05-99 — Kościół Polskokatolicki w Żaganiu; 21-05-99 — Kościół Prawosławny w Zielonej Górze; 23-05-99 — Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zielonej Górze.
W tym roku w Kościele Polskokatolickim w Zielonej Górze i Żaganiu, Słowo Boże głosili księża z Kościoła Rzymskokatolickiego.
ZielonaGora1999_05_17

Słowo Boże głosi ksiądz z Kościoła Rzymskokatolickiego
W obliczu zbliżającego się trzeciego tysiąclecia, tegoroczna modlitwa o jedność zaprasza chrześcijan, ażeby ponownie rozważyć w duchu pokory historię podziałów i wzajemnych prześladowań, które wydarzyły się podczas drugiego tysiąclecia. Jednocześnie tegoroczny „Tydzień Modlitwy" daje Kościołom okazję wyrażenia swej wdzięczności za to, co otrzymały od Boga, a także za dokonania ruchu ekumenicznego w ostatnim wieku. Tegoroczny tekst biblijny, to wiersze z Księgi Apokalipsy 21, 1-7, wzywające chrześcijan, aby zwrócili się ku przyszłości z nadzieją, pochodzącą z natchnionej wizji Miasta Świętego. W wizji nowego Jeruzalem Bóg zamieszka pośród ludzi. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, do których zaadresowana była Księga Apokalipsy, czerpały swoją energię i inspirację z tej wizji, zapewniającej, że Bóg nie opuścił swojego ludu i że mu daje moc przeciwstawienia się cierpieniom i karom. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, Jego obietnica otarcia wszelkiej łzy i Jego stwierdzenie, że śmierć została pokonana, stały się rzeczywistością w codziennym życiu chrześcijan.
Tekst Apokalipsy zaprasza chrześcijan, ażeby przygotowali się do nowego działania jako dzieci Boże. Chrześcijanie różnych tradycji mogą znaleźć w tym tekście nadzieję, której poszukują dla swego zaangażowania ekumenicznego na dziś i jutro.
Zagan1999_05_25

Słowo powitania kieruje ks. Stanisław Stawowczyk - gospodarz nabożeństwa


Ks. S. S.