Warszawa 13 lipca 1999 r.
Ceremonie pogrzebowe za śp. Biskupa Maksymiliana Rodego

Kondolencje Bpa Jacka Jezierskiego

„Szanowna Rodzino

Zmarłego Ks. Biskupa,

Najdostojniejsi Księża Biskupi, Przewielebni Księża,

Szanowni Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

Dobiegło swego kresu, tu na ziemi, życie Ks. Biskupa prof. Maksymiliana Rode. Zmarły był początkowo księdzem rzymskokatolickim. Później biskupem starokatolickim i głową Kościoła Polskokatolickiego w latach 1959-1965. Następnie do emerytury był profesorem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Żegnamy dziś chrześcijanina, pasterza i teologa, który przeszedł przez bardzo poważny konflikt eklezjalny i przeżył osobisty dramat sumienia. Ks. biskup Rode był w pewnym okresie nastawiony polemicznie wobec Kościoła rzymskiego i rzymskokatolickiego w Polsce. Dawał temu publiczny wyraz.

Doświadczył też na swojej osobie bardzo boleśnie, co znaczy podporządkowanie struktur Kościoła władzy świeckiej.

Po latach dystansowania się wobec Kościoła rzymskiego, zmarły Biskup zaakceptował na Synodzie Kościoła Polskokatolickiego (30czerwca 1998), ekumeniczne dążenie swojego następcy w urzędzie zwierzchnika Kościoła.

Biskup Maksymilian wyruszył osobiście, indywidualnie, w trudną drogę ku jedności. Dzięki atmosferze ekumenizmu, mogłem odwiedzić Ks. Biskupa Rode wraz z ks. bp W. Wysoczańskim w dniu 3 marca tego roku w jego warszawskiej rezydencji.

Modlę się dziś o wiekuisty pokój dla ks. biskupa Maksymiliana, wierząc, że sprawiedliwość Boża usprawiedliwia i ocala.

Bliskim zmarłego ks. Biskupa oraz Kościołowi Polskokatolickiemu składam wyrazy współczucia, także od ks. bp. prof. Alfonsa Nossola, Przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski".

 

zobacz przebieg  uroczystości