Z żałobnej karty

Nabożeństwo żałobne za śp. Bpa Maksymiliana Rodego

RodeMaksymilian1911-1999 W dniu 6 lipca 1999 roku zmarł śp. Biskup prof. dr hab. Maksymilian Rode, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w latach 1959-1965, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1957-1984. W osobie zmarłego Księdza Biskupa Kościół Polskokatolicki stracił oddanego kapłana i teologa.

zobacz więcej na temat Ks. Biskupa M. Rodego ....


W dniu 13 lipca 1999 roku odbyły się ceremonie pogrzebowe za śp. Biskupa Maksymiliana Rodego, które rozpoczęła Msza Święta żałobna w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Współkoncelebransami byli: bp W. Skołucki, ks. infułat H. Buszka, ks. infułat K. Bonczar i ks. infułat S. Bosy. Do katedry przybyli wierni i duchowieństwo Kościoła Polskokatolickiego oraz liczni przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego: arcybp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; bp N. Hummel (Kościół Starokatolicki Austrii), który reprezentował Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich; bp Szotmiller i bp T. Majewski (Kościół Polskokatolicki), bp Z. Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp J. Jezierski (Kościół Rzymskokatolicki), bp M. Jabłoński (Starokatolicki Kościół Mariawitów), ks. prof. Z. Łyko (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. A. Kuczma (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i wielu innych.

 

Warszawa1999_07_13

Do katedry warszawskiej przybyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

(od lewej): bp Z. Tranda - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. prof. Z. Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, bp M. Jabłoński ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, bp J. Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. A. Kuczma z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
Warszawa1999_07_13Warszawa1999_07_13

Mszy św. żałobnej przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

Obok: ks. infułat H. Buszka, ks. infułat K. Bonczar, bp W. Skołucki i ks. infułat S. Bosy 

Warszawa1999_07_13 Egzortę żałobną wygłosił bp Wiktor Wysoczański:


„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (J 11, 25-26a)

Pogrążona w smutku Rodzino,
Przewielebni Księża Biskupi,
Duchowieństwo Kościoła Polskokatolickiego i bratnich Kościołów chrześcijańskich,
Delegaci Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Zarządu
Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików — żałobni słuchacze!
zobacz:

pełny tekst

 

Bp M. Hummel z Kościoła Starokatolickiego Austrii odczytał list od bpa H. Gernego - sekretarza Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich i pożegnał w imieniu arcybpa Utrechtu Podczas Mszy Świętej żałobnej śp. Zmarłego pożegnał abp prof. Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Od Kościoła Rzymskokatolickiego kondolencje przekazał bp J. Jezierski
Warszawa1999_07_13 Warszawa1999_07_13 Warszawa1999_07_13
pełny tekst:

   ... z wielkim smutkiem dowiedziałem  się, że zmarł    Przewielebny Biskup Maksymilian Rode ...

Odczytano także telegramy kondolencyjne, nadesłane z PNKK w USA i Kanadzie od ks. sen. Antoniego Nikolica, Administratora Diecezji PNKK w Kanadzie oraz ks. sen. Marcelego Pytlarza pełny tekst:

   ... Dobiegło swego kresu, tu na ziemi, życie Ks. Biskupa prof. Maksymiliana Rode ...
„Przewielebny
Zwierzchnik
Kościoła Polskokatolickiego
Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Wasza Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie!


W imieniu Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Kanadzie przesyłam z serca płynące wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci Biskupa Maksymiliana Rode.
Odszedł od nas wielki wiarą i patriotyzmem Pasterz. W oczach naszych pozostanie On na zawsze jako wzór współczesnego apostoła wiary.
Niech Jezus Chrystus, któremu biskup Maksymilian Rode oddał z miłością całe życie, sam będzie Jemu wieczną nagrodą.
Z serdecznym pozdrowieniem
in caritate Domini nostri Jesu Christi

Ks. Sen. Dr Antoni Nikolic"
„Jego Ekscelencja
Ks. Bp Wiktor Wysoczański

Czcigodny Księże Biskupie,


Pragnę wyrazić słowa współczucia i kondolencje w związku ze śmiercią Księdza Biskupa Maksymiliana Rodego.
Odszedł od nas wierny kapłan i biskup, oddany wychowawca i przywódca Kościoła Polskokatolickiego.
Niech odpoczywa w pokoju.

Ks. Sen. Marceli W. Pytlarz"

 

Ceremoniom na cmentarzu przewodniczył bp W. Wysoczański
a w imieniu duchowieństwa polskokatolickiego pożegnał śp. Zmarłego ks. inf. K. Bonczar.

 

Warszawa1999_07_13