Z życia Kościoła

Pierwszy Ogólnopolski Zlot Młodzieży Polskokatolickiej

Pod hasłem Roku 2000: — „Otwórzcie drzwi Chrystusowi" przebiegał Pierwszy Ogólnopolski Zlot Młodzieży Polskokatolickiej w dniach od 1 do 3 maja 1999 r. Nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie najstarsza obecnie parafia polskokatolicka w Bażanówce stała się miejscem Zlotu.

Bazanowka1999_05_1-3

Wokół księdza biskupa Jerzego Szotmillera
oraz ks. Leszka Kołodziejczyka zgromadzili się delegaci
z 12 parafii polskokatolickich reprezentowanych na Zlocie
Jej wieloletni duszpasterz, ks. Leszek Kołodziejczyk, jest członkiem Komisji młodzieżowej Kościoła i ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. To ks. Leszek był pomysłodawcą Zlotu i autorem szczegółowego programu. Zapytany o cel Zlotu odpowiada:
Nie ukrywam, że zainspirował mnie Wielki Jubileusz Roku 2000. Data ta budzi lęk w sercach wielu ludzi, nawet chrześcijan. Różni »prorocy« wróżą zagładę świata. Zlot został tak opracowany, aby młodzież zrozumiała, że Panem czasu, Alfą i Omegą, jest sam Chrystus. Jest On początkiem i wypełnieniem czasu chrześcijanina. Ostatecznie nie wiemy, jak długo będzie jeszcze istniał świat. Wiemy, że chrześcijanin już żyje w czasie ostatecznym. Wcielenie Chrystusa zapoczątkowało czasy eschatologiczne — ostateczne: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże (Mk 1, 15a). Za św. Pawłem moment ten nazywamy "pełnią czasu" : Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego (Ga 4,4). »Pełnia czasu« — Wcielenie Chrystusa nie jest jednak tajemnicą zamkniętą.
Bazanowka1999_05_1-3

Każdy posiłek zaczynaliśmy modlitwą. Jedzenie było smaczne i podawane jak w dobrej restauracji
Przed tą tajemnicą staje zarówno człowiek przeszłości, jak i teraźniejszości, a nawet przyszłości. Celem Zlotu Młodzieży była próba odkrycia tajemnicy własnego życia w Tajemnicy Wcielenia. Hasło pomocnicze: BÓG PRZYGOTOWUJE SWÓJ LUD NA PEŁNIĘ CZASU miało nam pomóc zrozumieć, że cała historia zbawienia realizuje się w czasie. Bóg wybiera sobie lud, prowadzi go, poucza, karci i nagradza. Dzieje Ludu Bożego są historią „Bożej pedagogii". Pedagogia ta ma swoje słupy milowe. Jubileusz Roku 2000 to jakby słup milowy na drodze ku pełniejszemu zjednoczeniu się z Bogiem we wspólnocie całego ludu Bożego — chrześcijaństwa".
Najlepszymi zawodnikami okazali się klerycy Warszawskiego Seminarium Duchownego: Marcin Dębski z Krakowa, Andrzej Pstuszek z Majdanu Nepryskiego i Paweł Walczyński z Chełma. Oni zebrali najwięcej wiwatów Ks. Biskup Jerzy brał aktywny udział w Zlocie nie tylko w wymiarze religijnym, ale również kibicował podczas meczu piłki nożnej i śpiewał harcerskie piosenki przy ognisku Najciekawsze pomysły rodziły się pod koniec Zlotu: młodzież z Bolesławia postanowiła uczcić pobyt w Bażanówce pięknymi napisami na tablicy szkolnej zresztą nie tylko na tablicy
Bazanowka1999_05_1-3 Bazanowka1999_05_1-3 Bazanowka1999_05_1-3

Cały Zlot przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Obok wielu spotkań w tak zwanych „kręgach biblijnych, mieliśmy wiele okazji do bliższego zapoznania się, podzielenia się swoimi problemami i radościami. Niezapomniane chwile spędziliśmy w sobotę wieczorem przy ognisku. Był to raczej wielki ogień, bo chłopcy z Bażanówki przygotowali tyle drewna, że można by nim ogrzać całą wieś. Niesamowite wrażenie zrobiły na nas całe chmary chrabąszczy, które lecąc do światła przypominały nam o tym, że i my powinniśmy tak przylgnąć do Chrystusa, by wręcz spalić się w Jego miłości. W niedzielę, po obiedzie, odbył się towarzyski mecz piłki nożnej Bażanówka — Goście. Mecz był zacięty, ale wynik sprawiedliwy: remis 3:3. Najtrudniejsze chwile przeżywaliśmy na koniec Zlotu. Czas rozstania łączył się z wymianą adresów i nadzieją na spotkanie w najbliższej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że cele Zlotu zostały zrealizowane. Chcielibyśmy, aby tego typu akcje były organizowane nie raz, ale dwa razy w roku. Do następnego spotkania!

Magda Borek