Z życia naszych parafii. Lublin

Medal "Ludziom Gorących Serc" dla ks. infułata B. Wołyńskiego

Kazimierz Pawełek,
redaktor naczelny dziennika "Kurier Lubelski"
wręcza Ks. Infułatowi medal
"Ludziom Gorących Serc"


Lublin1999_03_01


Dzieci z Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka,
którymi opiekuje się parafia


Lublin1999_03_01

W dniu 12 lutego 1999 r. Kapituła, działająca przy dzienniku "Kurier Lubelski", przyznała ks. inf. Bogusławowi Wołyńskiemu medal "Ludziom Gorących Serc". Został on przyznany za działalność społeczną i ekumeniczną w Polsce i za granicą.
Wręczenia dokonali 1 marca na Mszy św. o godz. 11.oo redaktor naczelny "Kuriera Lubelskiego" Kazimierz Pawełek i redaktorka Danuta Bryk. Oprócz medalu, Ks. Infułat otrzymał również kwiaty, które wręczyli redaktorzy "Kuriera Lubelskiego", dzieci Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka z ul. Narbutowicza, bezdomni i Rada Parafialna. Po Mszy św. odbyła się na plebani agapa dla zaproszonych gości.