Z życia Kościoła

Trzeci Maja - Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Patronki zielonogórskiej parafii

Naród Polski w ciągu swych dziejów wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami, król Jan Kazimierz w dniu 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją Królową Polski. Święto to obchodzone jest w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Maryja — Królowa Polski — jest główną patronką naszego kraju, obok świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława.
Wiele parafii, w tym zielonogórska świątynia i parafia zarazem, jest pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Od chwili mianowania przez księdza biskupa ordynariusza Wiesława Skołuckiego proboszczem parafii w Zielonej Górze księdza Stanisława Stawowczyka, parafia ta co roku obchodzi uroczyście swoje święto. Również i w tym roku wierni dziękowali Matce Bożej za dotychczasową opiekę i prosili Ją o dalsze wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa.
ZielonaGora1999_05_03

Powitanie Ks. Bpa Wiesława Skołuckiego przez proboszcza parafii ks. St. Stawowczyka
Było za co dziękować Bogu i Jego Matce. Otóż nowy proboszcz, ks. Stanisław Stawowczyk, odremontował ten Maryjny kościół. Nie czas i miejsce na wyliczanie wykonanych prac, nie mniej jednak kościół został gruntownie „przebudowany". Co prawda, zewnętrznie mury są takie same, jednak wnętrze świątyni zostało zupełnie zmienione. Jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o oczyszczenie elewacji (cegieł), wykonanie stosownego otoczenia, zagospodarowania strychu. Jednakże już teraz kościół przykuwa uwagę modlących się tu wiernych i wstępujących przechodniów. ZielonaGora1999_05_03

Komunia św.
W święto Patronki Parafii uroczystą sumę odprawił Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, ks. biskup Wiesław Skołucki. Krzepiące Słowo Boże wygłosił Pasterz Diecezji. Pragnęliśmy w ten sposób, poprzez ofiarę Mszy Św., podziękować wszystkim ofiarodawcom i ludziom, bez których pomocy niemożliwe stało się realne. Ksiądz Biskup również w tym samym dniu odprawił nabożeństwo majowe i pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem.
Za pośrednictwem naszego miesięcznika „RODZINA" pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi Wiesławowi Skołuckiemu za przyjęcie zaproszenia, za wspólną kapłańską modlitwę, za krzepiące Słowo i odwiedzenie naszej społeczności parafialnej. Bóg zapłać, Księże Biskupie.
Wierni podczas Mszy św.

ZielonaGora1999_05_03

ks. St. Stawowczyk