Jego Ekscelencja
Ks. Bp Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
i Prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Wielce Czcigodny Księże Biskupie!

   W związku z pięknym jubileuszem 60-lecia urodzin Ekscelencji mam zaszczyt przesłać — w imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Zarządu Kościoła i w imieniu własnym — najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych, zdrowia i wielu jeszcze dokonań w służbie Kościoła, nauki i na niwie międzywyznaniowej.
   Wielce sobie cenimy życzliwość Księdza Biskupa oraz wieloletnią i bardzo owocną współpracę w dziedzinie teologii moralno-społecznej i międzykościelnej.
   Wkład oddziaływań Ekscelencji w budowę braterskich stosunków naszych środowisk kościelnych jest znaczący. Zachęcamy do dalszych działań i nie ustawania w tym zbożnym dziele.
   Proszę przyjąć wyrazy uznania i głębokiego szacunku wraz z wersetem Pisma Świętego 4 Mj 6, 24-26.


  Przewodniczący Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego

pastor Władysław Polak