Z racji obchodzonego jubileuszu przesyłam Dostojnemu Jubilatowi serdeczne życzenia wielu łask Bożych potrzebnych do dalszej pracy dla chwały Bożej, pożytku Kościoła i ojczyzny.

  Arcybiskup
Rafael Wojciechowski


Kościół Katolicki Mariawitów