Czcigodny Ksiądz Biskup
Profesor Doktor Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego,
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
Warszawa

Ekscelencjo,
Magnificencjo,
Czcigodny Bracie w Jezusie Chrystusie,

   W dniu 24 marca 1999 r. przypada 60. rocznica urodzin Waszej Ekscelencji. Ten piękny jubileusz staje się okazją do złożenia dziękczynienia wszechmogącemu Bogu za dar życia i służby Księdza Biskupa. Proszę pozwolić, że w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz własnym przekażę Księdzu znak pokoju, życząc błogosławieństwa Pańskiego na każdy nowy dzień.

   Osoba Waszej Ekscelencji jest znana i ceniona w ekumenicznej rodzinie Kościołów. Zaangażowanie Księdza Biskupa jako Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego na rzecz zbliżenia chrześcijan różnych denominacji oraz otwarta postawa, jaką prezentuje Ekscelencja piastując godność Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zyskują Mu poważanie i szacunek.

   Obowiązki Biskupa Kościoła nie pozwalają mi na wzięcie udziału w uroczystościach okolicznościowych. Pozostaję jednak złączony w serdecznej modlitwie, prosząc Pana Kościoła o dobro dla Waszej Ekscelencji i prowadzenie Ducha Świętego.

   Życzenia pragnę zakończyć Słowem Bożym: „Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu Imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję" [Ps 33, 20nn].

   Z wyrazami szacunku


  Ks. Jan Szarek
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP