Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański

Czcigodny Księże Biskupie

   Pozdrawiam serdecznie Księdza Biskupa z okazji 60-tej rocznicy urodzin. Życzę wielu dalszych owocnych lat życia, dobrego zdrowia, Błogosławieństwa Bożego w kierowaniu i służbie Kościołowi Polskokatolickiemu oraz wszelkich Łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej.

  Pierwszy Ksiądz Biskup
Polskiego Narodowego
Katolickiego Kościoła

bp John F. Swantek