Jego Eminencja
Ks. Bp Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Niech Ci błogosławi z Syjonu Pan, który uczynił niebo i ziemię!
(Psalm 134,3)

Dostojny Jubilacie

   W dniu 60-tej rocznicy urodzin przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej omyślności w pracy na Niwie Pańskiej oraz życiu osobistym.

   Niech Miłosierny Bóg otoczy Eminencję swą łaską, miłością i błogosławieństwem, przysparzając sił, zdrowia, radości z życia i działalności w imieniu i na rzecz Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

   Życzenia te składam w imieniu własnym oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.  Ks. Edward Puślecki

Biskup Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego w RP