Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Ekscelencjo!
Najdostojniejszy Księże Biskupie!

   Z okazji jubileuszu sześćdziesiątych urodzin Najdostojniejszego Księdza Biskupa, Towarzystwo Biblijne w Polsce i jego Komitet Krajowy, mają zaszczyt złożyć najserdeczniejsze życzenia obfitych błogosławieństw Bożych, pełni zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na całym rozległym polu działalności Waszej Ekscelencji w służbie Kościołowi Chrystusowemu i Ekumenii.

   Towarzystwo Biblijne w Polsce łączy się z Dostojnym Jubilatem w przeżywaniu radości tego uroczystego dnia i uczestniczy w dziękczynieniu, składanym dobremu Bogu za minione lata życia i posługi biskupiej Waszej Ekscelencji. Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za stałą troskę Najdostojniejszego Księdza Biskupa o błogosławiony siew Słowa Bożego w sercach wiernych naszych Kościołów i upowszechnienie Pisma Świętego w całym polskim społeczeństwie.

   Wyrażając głęboką wdzięczność Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi za Jego niestrudzoną posługę i za to, co czyni na rzecz budowania duchowości pojednania i wspólnoty między chrześcijanami, mamy powód, aby w dniu Jubileuszu wołać za Mężem Bożym:
„Błogosław duszo moja Panu
wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu!
Błogosław duszo moja Panu
I nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw Jego"

(Psalm 103, 1-2)

   Jako ludzie wiary życzymy Księdzu Biskupowi wiele radości i mocy Ducha Świętego w spełnianiu posługi biskupiej, pomyślności w sprawach osobistych i dalszych długich i błogosławionych lat życia.

   Nie mogąc, z powodu choroby, osobiście uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej Najdostojniejszego Księdza Biskupa, zapewniamy o pamięci w modlitwie i serdecznych myślach.

   Z wyrazami najgłębszej czci i oddania w Panu


  Patron
Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Ks. Bp Senior dr Janusz Narzyński

Dyrektor Generalny
Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Barbara Enholc-Narzyńska