Jego Ekscelencja
NPW Ksiądz Biskup
Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

„Cokolwiek czynicie słowem lub uczynkiem, czyńcie wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, przez Niego Bogu Ojcu dzięki składajcie"
(Kol. 3, 17)

Czcigodny Ojcze Biskupie

   Z okazji Jubileuszu 60-lecia składam Waszej Ekscelencji najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i obfitości Jego łask.

   Życzenia moje pragnę oprzeć na Słowie Apostolskim zawartym w Pierwszym Liście Ap. św. Piotra w rozdziale II wierszu 5, które brzmi następująco:
   „I Wy sami jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa".

   To wezwanie Apostoła Piotra realizuje Ksiądz Biskup od trzydziestu siedmiu lat. Wielki to i zaszczytny przywilej kapłana Bożego służyć przy ołtarzu — „składać ofiarę przyjemną Bogu". Radość z tego przywileju pragnę dzisiaj dzielić i przeżywać razem z Księdzem Biskupem, dziękując Najwyższemu Bogu za Jego łaskę, miłość i społeczność Ducha Świętego, dzięki któremu wszyscy żyjemy i działamy, starając się budować wieczny, duchowy Kościół Boży — tę Budowlę, której kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.

   Jesteśmy świadkami wielostronnej, bardzo ożywionej i intensywnej działalności naukowej, kościelnej i ekumenicznej Waszej Ekscelencji, działalności godnej uznania i admiracji.

   Kończąc, życzę jeszcze raz Czcigodnemu Ojcu Biskupowi dużo zdrowia i sił do pracy.


  AD  MAIOREM  DEI  GLORIAM  PLURIMOS  ANNOS

Brat w Chrystusie Panu

Bp Tadeusz Majewski