Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

Ekscelencjo,


   Uprzejmie dziękuję za list z dnia 16 bm. (L.dz. 99/Z/III/99)  i zaproszenie na uroczystość związaną z 60-tą rocznicą urodzin Księdza Biskupa.
   Ponieważ nie będę mógł skorzystać z zaproszenia z powodu przyjętych wcześniej posług w tym dniu, proszę już teraz przyjąć najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w kierowaniu Kościołem Polskokatolickim.

    Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

  bp Józef Kowalczyk

Nuncjusz Apostolski