Ekscelencjo
Księże Biskupie Wiktorze
Prorektorze i Profesorze Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie,
Zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego


   Jest mi miło, że mogę uczestniczyć w uroczystości 60. urodzin Księdza Biskupa. Jest to możliwe dlatego, że w roku ubiegłym, dzięki usilnym staraniom Księdza Biskupa rozpoczął się dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołami: Polskokatolickim oraz Rzymskokatolickim w Polsce. Jest to niewątpliwie historyczna zasługa Księdza Biskupa.
  
   Pragnienie jedności chrześcijan pozwoliło przełamać, a przynajmniej uczynić wyłom w murze wznoszonym i konserwowanym starannie przez cały wiek.

   Składam dziś Księdzu Biskupowi najlepsze życzenia dotyczące Jego osoby i pełnionego urzędu. Życzę zdrowia, pokoju serca, Bożego światła w rozwiązywaniu trudnych problemów. Życzę ogromnej ufności w pomoc Bożą w dążeniu do dobra, w pasterzowaniu diecezją, w przewodzeniu Synodowi i Kościołowi Polskokatolickiemu.

   Spem habe


  bp Jacek Jezierski

Przewodniczący Zespołu
ds. Dialogu Ekumenicznego