Jego Ekscelencja
Ks. Bp Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 60 urodzin Waszej Ekscelencji

składa


  S. Karmański

Biuro „POLKAT" Dusseldorf