Z życia naszych parafii

O Rekolekcjach

Okres Wielkiego Postu, a szczególnie dni rekolekcji są czasem danym i zadanym nam, aby zastanowić się nad swoim życiem, zachowaniem i wartościami, które decydują o naszych wyborach i decyzjach. Jest to czas na zweryfikowanie swoich postaw, pogłębienie wiary, zbliżenie się do Boga i człowieka, a przez to przygotowanie do Świąt Paschalnych, aby je lepiej zrozumieć i głębiej przeżyć. Tego, że rekolekcje są nie tylko wydarzeniem, ale i głębokim przeżyciem dla danej wspólnoty parafialnej, w tym roku mogłam doświadczyć kilkakrotnie. Byłam zbudowana postawą i zaangażowaniem wiernych parafii w Rokitnie Szlacheckim i Bukowie Morskim, gdzie ks. Leszek Pietrzak, zaproszony przez tamtejszych proboszczów, ks. Krzysztofa Mendelewskiego i ks. Dominika Gzieło, wygłosił rekolekcje. Bogactwem wymienionych parafii są funkcjonujące w nich zespoły liturgiczne dzieci i młodzieży, które aktywnie włączały się do nabożeństw Drogi Krzyżowej i Liturgii Mszy Świętych. Wroclaw1999_03
Jednak nieporównywalnym przeżyciem z racji klimatu wspólnoty parafialnej, do której należę, były rekolekcje w mojej własnej parafii we Wrocławiu. Naszą katedrę pw. św. Marii Magdaleny wierni wypełniają „po brzegi" kilka razy w roku, m.in. w rekolekcje wielkopostne. W tym roku ks. bp Wiesław Skołucki zaprosił do przeprowadzenia rekolekcji proboszcza z Rokitna Szlacheckiego ks. Krzysztofa Mendelewskiego, który okazał się wspaniałym narzędziem w ręku Ducha Świętego. Poruszał trudne tematy, o których boimy się mówić, a czasem nawet myśleć. Jednak w świetle Wiary i Ewangelii, tak jak to przedstawił rekolekcjonista, nic nie jest przerażające. Słowa jego wypływały z serca, z doświadczenia żywego Jezusa. Po raz kolejny zrozumiałam, że Jezus musi się na nowo we mnie narodzić i zmartwychwstać i to nie jednorazowo, ale jest to proces, który musi we mnie trwać. Ks. Kszysztof dał również świadectwo, że nie zakopuje talentów, które otrzymał od Boga. Swoje nauki ubogacał trafnie dobranymi pieśniami, które śpiewał akompaniując sobie na gitarze. Wroclaw1999_03
Sakrament Pokuty i procesja z palmami poprzedziły uroczystą Sumę na zakończenie rekolekcji w Niedzielę Palmową, którą, jak widać na zdjęciu, celebrowali ks. bp Wiesław Skołucki, ks. rekolekcjonista Krzysztof Mendelewski i ks. Leszek Pietrzak. Drugi wikariusz naszej katedry, ks. Stanisław Kilnar, niewidoczny na zdjęciu, zajmował się oprawą muzyczną tej podniosłej uroczystości.

Przeżycia związane z tegorocznymi rekolekcjami zapadły głęboko i zapewne długo pozostaną w naszych sercach, wzbudzając w nas twórczy niepokój w poszukiwaniu Zmartwychwstałego Pana.


Monika Pietrzak