Z życia naszych parafii. Lublin

Uroczystość parafialna w Lublinie
Nadanie po raz XIII Wyróżnienia "Serce dla serc"

W uroczystość Matki Bożej Zielnej złożyliśmy Bogu podziękowanie za 61 lat istnienia parafii, za możliwość nadania, już po raz trzynasty, Wyróżnienia „Serce dla serc" ludziom wielkiego serca oraz poświęciliśmy zioła i kwiaty.
Piękna, słoneczna sobota zgromadziła około 350 osób w kościele i wokół świątyni. Przed Mszą św. ks. infułat Bogusław Wołyński przeprowadził spowiedź ogólną dla dorosłych. W tym miesiącu każdy miał za zadanie ofiarować konserwę mięsną lub rybną. Każdy miesiąc ma inną pokutę tzw. praktyczną. Później przekazuje się zebrany dary Domom Dziecka lub rodzinom znajdującym się w ciężkim położeniu materialnym.
Uroczystość rozpoczęto hejnałem miasta Lublina, odegranym przez pana Onufrego Koszarnego. Msza św. koncelebrowana była w trzech intencjach:


ks. dziekan Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski) za żywych Wyróżnionych Medalem „Serce dla serc". Rodzina Wyróżnionych liczy obecnie 211 osób i instytucji.
Lublin1998_08_15

Trębacz Miasta Lublina
Onufry Koszarny
ks. Jerzy Bajorek (Warszawa) — za zmarłych Wyróżnionych (Jadwiga Staśkiewicz — Lublin, Aleksander Bereżecki — Słupsk, Józef Rolewicz — Gdańsk, Jerzy Kukuczka — Katowice, Mieczysław Fogg — Warszawa, Franciszek Flisiński — Lublin, Jan Wojewódka — USA, ks. Edward Bałakier —Warszawa, Kościół Polskokatolicki, Tadeusz Franczak — Lublin, Sara Erlichmann-Bank — Izrael, Henryk Baranowski — Wielka Brytania, Zofia Witek — Lublin, ks. Bolesław Szklarczyk — Lublin, Kościół Rzymskokatolicki, Helena Bartos — Lublin, pastor Michał Rud — Lublin, Kościół Metodystyczny, Marek Kostrzewski — Warszawa


— Ks. Kazimierz Stachniak (Kosarzew)-
za zmarłych naszej i innych Wspólnot.
Heroldowie.
Od lewej: Władysław Stefan Grzyb (Lublin),
Anglicy: Peter Randall z Dortmouth
i Frank Beer z Liskeard


Lublin1998_08_15
Gospodarz parafii serdecznie przywitał wszystkich Wyróżnionych roku 1998 oraz towarzyszące im osoby, Wyróżnionych w ubiegłych latach, duchownych naszego Kościoła i innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przybyłych z Anglii merów: Irenę Darby z Dartmouth i Beryla Washingtona z Kingsbridge oraz heroldów: Petera Randalla z Dartmouth i Franka Beera z Liskeard (z żoną), sławnego górala i krakusa Mieczysława Piątka z Krakowa, Józefa Różańskiego, dyrektora Wydziału do Spraw Obywatelskich, który reprezentował władze miasta Lublina, trębacza Onufrego Koszarnego, sławnych pięściarzy Henryka Kukiera (Lublin) i Alfreda Palińskiego (Toruń), którzy towarzyszyli Wyróżnionemu, sławnemu trenerowi i masażyście Stanisławowi Zalewskiemu —twórcy (razem z Feliksem Stammem) „polskiej szkoły boksu".

Lublin1998_08_15

Jody i Kathy Victor (USA), Rita Steward (USA), Alicja Jankiewicz (Lublin)
Czytanie I miał Wiesław Dederko, członek Rady Parafialnej i Kapituły Wyróżnienia „Serce dla serc". Śpiew międzylekcyjny i „Alleluja" wykonał Kamil Wołyński, uczeń IV klasy szkoły średniej, czytanie II — Wiesław Pociecha z Kościoła Rzymskokatolickiego. Ewangelię przeczytał ks. Jerzy Bajorek.
W
Słowie Bożym, które przekazał ks. infułat Bogusław Wołyński, podkreślono, że Bóg zawsze wybiera pewnych ludzi, którzy stanowią tamę złu, które panuje na świecie. Są to ludzie Wielkich Serc, którzy ofiarują się innym. Medal ten wręczony jest również ich matkom i ojcom, bez których nie byłoby ich tu dzisiaj.

Wyróżnieni Medalem „Serce dla serc  Stoją od lewej:
Świetlana Kostrzewska (Warszawa), Feliks Foryt (Rzeszów), Stanisław Zalewski (Lublin), Andrzej Chodubski (Gdańsk), Waldemar Zduńczyk (Lublin), Przedstawiciel Towarzystwa Muzycznego (Lublin), Urszula Parol (Lublin), Władysław Grzyb (Lublin), Zbigniew Furman (Lublin), Maria i Augustyn Wilkowie (Kraśnik), Teresa i Władysław Szlachta (za pp. Wilkami — Lublin), Kathy i Jody Victor (USA).

Podczas Ofiarowania Wyróżnieni wręczyli różne dary, które będą służyły kościołowi lub znajdą się w muzeum „Serca dla serc". Dary wręczyli również Merowie i Heroldowie z Anglii. Pan Czesław Kwieciński — kompozytor z Warszawy, podczas Ofiarowania wykonał własną kompozycję „Zdrowaś, Maryjo". Do Komunii św. przystąpiło około 250 ludzi.
Po ogłoszeniach parafialnych poświęcone zostały zioła i głos zabrali Wyróżnieni, a herold Frank Beer donośnie przemówił po angielsku. Tę piękną Uroczystość Parafialną zakończyła pieśń dziękczynna „Ciebie, Boga, wysławiamy".
Wszyscy duchowni i Wyróżnieni spotkali się na agapie na plebanii, pozostali zaś (około 300 osób) zostali podjęci tradycyjnym bigosem, ciastami i napojami.
Bogu i Matce Najświętszej niech będzie chwała!
Lublin1998_08_15 

Wyróżnienia "Serce dla serc" Rok Pański 1998
I. EKUMENIZM
1. Ks. Jan Gross (Kościół Ewangelicko-Augsburski, Mikołów)
Radca Konsystorza, Prezes Oddziału Śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, wybitne dostrzeganie Braci i Sióstr idących różnymi drogami do tego samego Boga.


IV. PRACA  SPOŁECZNA

1 (13) Władysław Grzyb (Lublin)
Wielki działacz społeczny miasta Lublina, twórca corocznych Ogólnopolskich Przeglądów Hejnałów Miejskich, nieoficjalny Herold miasta Lublina.
2 (14) Waldemar Zduńczyk (Lublin)
Pomoc ludziom ciężko poszkodowanym przez los i potrzebującym pomocy.
II. SŁUŻBA  DZIECIOM
1-2 (2-3) Maria i Augustyn Wilkowie (Kraśnik)
Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka od 1979 roku.
3-4 (4-5) Teresa i Władysław Szlachta (Lublin)
Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka od 1976
roku.
5 (6) Zbigniew Furman (Lublin)
Przyjaciel, nauczyciel dzieci i młodzieży. 16 lat kieruje Ogniskiem TKKF Omega, które zdobywało 10 razy pierwsze miejsce w konkursach krajowych dla dzieci „Piłka nożna w osiedlu" oraz „Sport i Rekreacja w Osiedlu".
6 (7) Dr Urszula Parol (Lublin)
Zajęcia praktyczne i prace naukowe dla dzieci z zaburzeniami mowy.
7 (8) Feliks Foryt (Rzeszów)
Kieruje Fundacją Charytatywną „Dar Serc", wspiera dzieci biedne i niepełnosprawne.
8-9 (9-10) Kathy i Jody Victor (USA)
Niesienie pomocy dzieciom i dorosłym w różnych krajach, również w Polsce.


III. RATOWANIE  ŻYCIA
1 (11) Siostra Małgorzata Chmielewska (Kościół Rzymskokatolicki, Brwinów k. Warszawy)
Założycielka Wspólnoty „Chleb Życia", w służbie dla samotnych matek i dzieci.
2 (12) Prof. Andrzej Mackiewicz (Poznań)
Pracownik Akademii Medycznej w Poznaniu, Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów, twórca Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ratuje nowoczesnymi metodami chorych ludzi.
V. ROZSŁAWIANIE  IMIENIA  POLSKI
1 (15) Prof. Andrzej Chodubski (Gdańsk)
Swoimi pracami naukowymi rozsławia imię Polski.
2 (16) Prof. Adam Zieliński (Wiedeń-Austria)
Pisarz, doradca ekonomiczny władz austriackich.
3 (17) Stanisław Zalewski (Lublin)
Trener, masażysta, wychowawca wielu pokoleń polskich sportowców. Jest jednym z twórców „polskiej szkoły boksu".
4 (18) Zespół Pieśni i Tańca „Lublin" (Lublin)
50 lat działalności, liczne koncerty w Polsce i za granicą, kształcenie dzieci i młodzieży w duchu polskości.
5 (19) Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego (Lublin)
100 lat działalności artystycznej, pedagogicznej i popularyzatorskiej, nawet w czasach wymazania Polski z map świata.
6 (20) Wiesław Ochman (Warszawa)
Wielki tenor uwzględniający w swym reperturarze kompozytorów polskich.
7 (21) Śp. Prof. Marek Kostrzewski (Warszawa)
Swoimi pracami naukowymi rozsławił imię Polski (Wyróżnienie pośmiertne).