Z życia naszych parafii

Nabożeństwo ekumeniczne w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie

Tygodnie modlitw ekumenicznych minionych lat przynoszą obecnie Kościołom w Krakowie dostrzegalne owoce w wielu wymiarach. Najbardziej zauważalnym jest autentyczna braterska atmosfera nabożeństw ekumenicznych. Z pewnością sprzyjają temu nabożeństwa comiesięczne, mające miejsce kolejno w kościołach poszczególnych wyznań. Styczniowy tydzień modlitw jest niejako wzmocnionym akordem i ujawnieniem tego, co wypracowują Kościoły całoroczną pracą i modlitwą.

Piątek w tygodniu modlitw jest tradycyjnie dniem spotkania w polskokatolickiej świątyni. W tym roku (jak również w poprzednim) nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w odnowionej świątyni parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, przy ulicy Friedleina 8. Ksiądz infułat Czesław Siepetowski, proboszcz parafii, od wielu lat pełni funkcję sekretarza Krakowskiego Oddziału PRE. Duchowni i wierni wspólnot chrześcijańskich w Krakowie bardzo cenią jego zaangażowanie i liczne inicjatywy ekumeniczne. Świadczy o tym przybycie wielu duchownych i wiernych z bratnich Kościołów, którzy wypełnili świątynię w piątkowy dzień modlitw. Na nabożeństwo przybyli: ks. prałat Andrzej Waksmański i ks. dr hab. Zdzisław Kijas z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. dziekan Witold Maksymowicz wraz z diakonem Jarosławem Kudłkiem z Kościoła Prawosławnego, pastor Roman Mikler reprezentował Kościół Ewangelicko-Augsburski, a pastor Stanisław Głuszek — Kościół Chrześcijan Baptystów. Obecni byli, oczywiście, proboszczowie krakowskich parafii: ks. Marian Wnęk i ks. Piotr Własinowicz wraz z parafianami.

Ks. infułat Czesław Siepetowski gorąco powitał wszystkich zebranych, a szczególnie Proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Szczepana, sąsiadującej z parafią pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, który kilka dni wcześniej gościł Ks. Infułata jako kaznodzieję w swojej parafii. W czasie Mszy Św., celebrowanej przez ks. Infułata w asyście krakowskich duszpasterzy naszego Kościoła, ks. prałat Waksmański wygłosił Słowo Boże. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na jedność wiary katolickiej obu Kościołów, która w żaden sposób nie może dzielić, lecz łączyć, a nawet czynić jednym. Odpowiedzią Boga na ekumeniczne modły jest z pewnością rozpoczęty dialog ekumeniczny między Kościołami Rzymskokatolickim i Polskokatolickim. Wydarzenie to upewnia nas, chrześcijan, że rzeczywiście zdążamy w stronę jedności. Doniosłe „Bóg zapłać" za słowa homilii wypowiedziane przez licznie zgromadzonych świadczy o pragnieniu jedności.

W podziękowaniu za udział w nabożeństwie, ks. infułat Czesław Siepetowski zaprosił zebranych na kolejną uroczystość. Bowiem w Środę Popielcową odbyło się w tejże parafii nabożeństwo poświęcone pamięci Biskupa Franciszka Hodura w rocznicę Jego śmierci. Wzięli w nim udział, rozpoczynając Wielki Post, kapłani i wierni z trzech krakowskich parafii polskokatolickich oraz zaproszeni goście i przedstawiciele innych Kościołów.

Nabożeństwo ekumeniczne zakończono udzieleniem zebranym błogosławieństwa przez wszystkich duchownych i odśpiewaniem kolędowej prośby: „Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą".

Ks. Piotr Własinowicz