50 - lecie Światowej  Rady  Kościołów

 

 

6. 12. 1998 r. o godz. 17.oo  w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie odbyło się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne z okazji 50-lecia działalności Światowej Rady Kościołów. 

 

   

Nabożeństwo zorganizował Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej. Program uroczystości przygotował na podłożu czytań biblijnych i pieśni religijnych zespół w składzie: 
bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, 
bp Edward Puślecki — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, 
ks. mitrat Anatol Szydłowski — prawosławny, 
ks. infułat Ryszard Dąbrowski — polskokatolik. 
Gospodarzem uroczystości był bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański . 
Kazanie okolicznościowe wygłosił bp Edward Puślecki. 
Słowo do zgromadzonych w świątyni skierował arcybiskup Sawa — Metropolita Warszawski i całej Polski Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który podziękował bp W. Wysoczańskiemu za tak wspaniałe przygotowanie tego ekumenicznego spotkania. 
Uroczystości śpiewem ubogacił chór Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 
W spotkaniu ekumenicznym, oprócz wyżej wymienionych, wzięli udział: 
bp Zdzisław Tranda — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
bp Janusz Narzyński — z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
bp Michał Jabłoński — z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 
ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski — z Kościoła Rzymskokatolickiego, 
pani mgr Barbara Enholc-Narzyńska — Generalny Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, 
ks. Jan Hause — Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w RP, 
ks. dr Włodzimierz Nast — proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, 
ks. mgr Zbigniew Kamiński — superintendent Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, 
ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP 
oraz wielu przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich. 
Na zakończenie uroczystości biskupi udzielili pasterskiego błogosławieństwa. Po nabożeństwie w katedrze w sali parafialnej odbyła się braterska agapa przy herbacie i słodyczach.

R.D.