Z życia Kościoła

Wizyta Patriarchy BARTOLOMEUSZA I w Kościele Polskokatolickim

Warszawa1998_10_13

Dostojny Gość przybywa do Konstancina k. Warszawy
Na zaproszenie Metropolity Sawy - Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  w Polsce - przybył z wizytą do Polski BARTOLOMEUSZ I, arcybiskup Konstantynopola i Patriarcha Ekumeniczny


Warszawa1998_10_13 Warszawa1998_10_13
Powitanie Zwierzchników Kościołów:
Patriarchy Bartolomeusza I z bp. Wiktorem Wysoczańskim
Warszawa1998_10_13

W konstancińskiej kaplicy pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła: Patriarcha Ekumeniczny Bartolomeusz I, bp prof. Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, arcybp Sawa - metropolita warszawski i całej Polski Kościoła Prawosławnego, bp Hans Gerny - zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii
Powitanie chlebem i solą w progach swiątyni

Warszawa1998_10_13
Goście towarzyszący Patriarsze

Warszawa1998_10_13
Uczestnicy spotkania z Patriarchą

Warszawa1998_10_13
13 października 1998 r. Patriarcha Bartolomeusz I spotkał się na nabożeństwie ekumenicznym z biskupami i duchowieństwem Kościoła Polskokatolickiego w Konstancinie k. Warszawy. Spotkanie to odbyło się dzięki staraniom bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolckiego. Ten fakt należy uważać za wielkie wyróżnienie naszego Kościoła w tak napiętym programie wizyty Dostojnego Gościa.
W kaplicy Św. Apostołów Piotra i Pawła zgromadzili się biskupi, duchowieństwo i świeccy wierni Kościoła Polskokatolickiego oraz zaproszeni goście i oczekiwali na przybycie Dostojnego Gościa. Przyjazd opóźnił się o 3 godziny i Patriarcha przybył o 23.30. Przed wejściem do świątyni Patriarchę Bartolomeusza powitał bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła — chlebem i solą.
W ceremonii powitania towarzyszyli: bp Hans Gerny — zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii oraz ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerza Kurii Biskupiej. Z Patriarchą przybyli goście z Konstantynopola: Arcybiskup Jakovos, Metropolici: Meliton i Apostolos, Archimandryta Deuterevon Tarasios oraz panowie: Panajotis Angelopolos, Konstantini Ksenopoulos, Mikołaj Manginas, Vasilios Karageorgis, Antoine Dohda.
Z bratniego Kościoła Prawosławnego w Polsce przybyli: Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Arcybiskup Jeremiasz, ks. mitrat Anatol Szydłowski, ks. major Jerzy Doroszkiewicz — Kanclerz Kurii, ks. prof. Marian Bendza, ks. Anatol Szymaniuk, ks. Jerzy Pankowski.
Uroczyste spotkanie modlitewne ubogacił śpiewem kwintet artystów operowych pod dyrekcją pana prof. Wiktora Łyjaka — organomistrza.
Na wejście Patriarchy odśpiewano Psalm — „Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie...". Czytania biblijne sprawował ks. dziek. Henryk Dąbrowski. Prawosławni goście odśpiewali hymn „Cariu niebiesnyj". Chór wykonał: „Ave Maria", „Ojcze z niebios Boże, Panie...".
Słowo powitania do Dostojnego Gościa skierował bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. zobacz:
pełny  tekst

Patriarcha Bartolomeusz odwzajemnił się serdecznym przemówieniem skierowanym do Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego — bpa Wiktora Wysoczańskiego i do duchowieństwa.
  zobacz:
Wystąpienie  Patriarchy Bartolomeusza  I

Biskup Wiktor Wysoczański wręczył Patriarsze piękną ikonę — dar od Kościoła Polskokatolickiego. Natomiast Patriarcha wręczył Zwierzchnikowi naszego Kościoła krzyż biskupi i kadzielnicę.
Wspólne odśpiewanie Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz" i pasterskie błogosławieństwo Zwierzchników Kościołów: Patriarchy Bartolomeusza, bpa Wiktora Wysoczańskiego, Metropolity Sawy i bpa Hansa Gernego, udzielone zgromadzonym w świątyni, zakończyło liturgię spotkania ekumenicznego.
Po nabożeństwie w głównej auli Domu Konferencyjnego im. bpa Edwarda Herzoga odbyła się braterska agapa.
Warszawa1998_10_13

Bp prof. Wiktor Wysoczański przekazuje Dostojnemu Gościowi ikonę - dar Kościoła Polskokatolickiego

Warszawa1998_10_13

Warszawa1998_10_13 Warszawa1998_10_13 Warszawa1998_10_13
Warszawa1998_10_13

Pasterskie błogosławieństwo przekazują Zwierzchnicy Kościołów
Warszawa1998_10_13

Braterskie spotkanie podczas agapy
Warszawa1998_10_13
    ks. R. D.