Z życia Kościoła

10 rocznica powstania Parafii Polskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 4 października 1998 roku parafia polskokatolicka w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu uroczystości Matki Bożej Różańcowej — patronki parafii — obchodziła dziesiątą rocznicę erygowania. W tym dniu przyjechał do Ostrowa ordynariusz diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP  ks. bp Wiesław Skołucki, który przewodniczył uroczystościom. Ks. proboszczowi Zdzisławowi Jankowskiemu z Gozdnicy przypadł w udziale zaszczyt głoszenia Słowa Bożego w tym uroczystym dniu do licznie zgromadzonych w kaplicy przy ul. Wrocławskiej 24. W uroczystościach wziął także udział sufragan diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, proboszcz parafii w Kotłowie ks. bp Zygmunt Koralewski.

OstrowWlkp1998_10_04
Gości, wśród których obecny był poseł na Sejm RP, pan Grzegorz Woźny, powitał proboszcz parafii — ks. mgr Mikołaj Skłodowski. W swoim słowie wstępnym nakreślił on historię parafii, podkreślając jej osiągnięcia oraz misyjną służbę Kościoła Polskokatolickiego w Ostrowcu. Przypomniał, że parafia została erygowana dzięki zapobiegliwości i umiejętności perspektywicznego myślenia ks. bpa Zygmunta Koralewskiego, jego oddaniu sprawom Kościoła i ludziom oraz dzięki jego materialnemu wsparciu. Parafia otrzymuje również dotację miesięczną na czynsz z funduszy Kościoła.
OstrowWlkp1998_10_04
W czasie liturgii śpiewał chór z Kotłowa pod dyrekcją pana Antoniego Orłowskiego, a na organach grał pan Bronisław Szubert. Dziękczynne nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. bp Z. Koralewski, zakończyło „Te Deum" i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.


M. S.
OstrowWlkp1998_10_04