Z życia Kościoła

Wizytacja Arcypasterska Ordynariusza Diecezji w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Majdanie Nepryskim

13 września 1998 r. w niedzielę do parafii w Majdanie Nepryskim przybył, by dokonać kanonicznej wizytacji, Ordynariusz Diecezji bp prof. Wiktor Wysoczański—Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Księdzu Biskupowi towarzyszył Kanclerz Kurii Biskupiej ks. infułat Ryszard Dąbrowski.

MajdanNepryski1998_09_13

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczystość parafialna. Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Wysoczański w asyście księży infułatów: Ryszarda Dąbrowskiego — kanclerza Kurii Biskupiej i Kazimierza Bonczara — proboszcza parafii w Długim Kącie oraz licznie przybyłego z sąsiednich parafii duchowieństwa — przybył do głównych drzwi świątyni, gdzie został powitany przez proboszcza parafii liturgiczną modlitwą, przez Radę Parafialną chlebem i solą, a przez dzieci i młodzież wierszykami i kwiatami.
W tym dniu parafia w Majdanie Nepryskim przeżywała swoje patronalne święto, tzw. odpust—Podwyższenia Krzyża Świętego oraz 10-lecie swego erygowania. Od czasu utworzenia parafii dzielnie i owocnie duszpasterzuje w niej ks. proboszcz mgr Mieczysław Piątek.
Poświęcenie nowego krzyża misyjnego

MajdanNepryski1998_09_13

Następnie procesja udała się na przedkościelny dziedziniec, gdzie zgromadzili się wierni i delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu nastąpiła wzruszająca celebra i poświęcenie parafialnego nowego krzyża pasyjnego, wykonanego z drzewa dębowego. Ksiądz Biskup Ordynariusz odmówił modlitwy i poświęcił krzyż, a strażacy przy ogólnym śpiewie pieśni: „Krzyżu święty nade wszystko..." wznieśli krzyż do góry i umocowali w statywie.

Po poświęceniu krzyża procesja i wierni udali się do świątyni, gdzie Biskup Ordynariusz rozpoczął uroczystą celebrę Mszy Świętej, w której współkoncelebrowali księża infułaci. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp W. Wysoczański — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, Zwierzchnik Kościoła

zobacz:  SŁOWO  PASTERSKIE  Bpa Wiktora Wysoczańskiego
MajdanNepryski1998_09_13

Bierzmowanie:
Znaczę Cię znakiem Krzyża Świętego i umacniam krzyżmem zbawienia - w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego


Po otrzymaniu Sakramentu Bierzmowania młodzież składa przysięgę wierności Bogu
MajdanNepryski1998_09_13
MajdanNepryski1998_09_13

Bp Wiktor Wysoczański,
Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej
udziela zgromadzonym w świątyni błogosławieństwa pasterskiego
W uroczystości parafialnej wzięli udział przybyli polskokatoliccy kapłani:
ks. dziek. Henryk Marciniak z Tarnogóry, — ks. dziek. Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniewskiego, — ks. dziek. Piotr Strojny z Ostrowca Świętokrzyskiego, — ks. prob. Zbigniew Krekora z Zamościa, — ks. prob. Henryk Mielcarz z Grudek, — ks. prob. Ryszard Walczyński z Chełma.

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Biskup Ordynariusz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa i odśpiewano Hymn Kościoła: „Tyle lat my Ci, o Panie służbę wierną wypełniali..."
MajdanNepryski1998_09_13 Po uroczystości Księdzu Biskupowi i młodzieży, której udzielił Sakramentu Bierzmowania, zrobiono pamiątkową fotografię.

Na zdjęciu: Ksiądz Biskup z delegacją Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Nepryskim

ks. R. D.