Z życia Kościoła

Uroczystości jubileuszowe w parafii żagańskiej

Zagan1998_09_14

Od piętnastu lat w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żaganiu proboszczem jest ks. mgr Stanisław Stawowczyk, dla którego rok 1998 jest rokiem 20-le-cia kapłaństwa. Dokładnie 10 lat temu, Ksiądz Biskup Wiesław Skołucki Ordynariusz Wrocławski rekonsekrował odrestaurowany przez księdza Stanisława Stawowczyka kościół. Te trzy jubileusze: 10-lecie odrestaurowania kościoła, 15-lecie pracy duszpasterskiej w Żaganiu, oraz 20-lecie kapłaństwa ks. S. Stawowczyka, skłoniły proboszcza do tego, aby tegoroczne uroczystości patronalne parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. obchodzić wyjątkowo uroczyście.

Krzyż ekumeniczny
ks. prob. Stanisław Stawowczyk
Zagan1998_09_14

Poprzedni proboszcz
ks. Władysław Puszczyński
i obecny proboszcz
ks. St. Stawowczyk
Od samego początku pracy duszpasterskiej w Żaganiu, co roku 14 września, ks. proboszcz zaprasza wszystkich kapłanów z dekanatu, aby uroczyście sprawować liturgię Mszy św. Stało się niemal tradycją, że wierni tego dnia — bez względu na dzień tygodnia — licznie gromadzą się w swojej świątyni, aby uczestniczyć w święcie swojej parafii. W tym roku na uroczystości przybył ksiądz biskup Ordynariusz
Wiesław Skołucki
, który przewodniczył liturgii jubileuszowej. Zostali też zaproszeni, jak zresztą co roku, kapłani dekanatu zachodniego: ks. senior Władysław Puszczyński z Zielonej Góry, ks. dziekan Wacław Gwoździewski z Żar, ks. Zdzisław Jankowski z Gozdnicy, ks. Ryszard Szykuła ze Szprotawy-Małomic. Dekanat południowy reprezentował ks. Jan Belniak z Jeleniej Góry. Uroczystość zaszczycili również swą obecnością przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich. Parafia Żagań znana jest ze swej ekumenicznej otwartości. W uroczystościach kościelnych uczestniczą często duchowni z innych Kościołów. W tym roku Kościół Rzymskokatolicki reprezentował ks. proboszcz Zbigniew Dymitruk. Z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obecni byli: ks. Andrzej Dyczek z Żar i ks. Dariusz Lik z Zielonej Góry.
Zagan1998_09_14

Sakrament pokuty, ks. prob. Zdzisław Jankowski

Zagan1998_09_14

Ks. prob. Zbigniew Dymitruk czyta Ewangelię
- Kościół Rzymskokatolicki
Zagan1998_09_14

Młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania, Katarzyna Stawowczyk z mamą

Uroczystość miała miejsce w dniu 14 września — w poniedziałek — o godz. 16.30. Już przed godz. 16 zasiadł w konfesjonale ks. proboszcz Jan Belniak. Z posługi sakramentu pokuty chętnie korzystali młodzi ludzie. W tym dniu żagańska młodzież przystąpiła również do sakramentu bierzmowania, do którego od dawna się przygotowywała, uczestnicząc w naukach i nabożeństwach w tygodniu.

O godz. 16.30 odbyła się spowiedź św. ogólna, której przewodniczył ks. prob. Zdzisław Jankowski. Następnie — pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza — rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana. Po pozdrowieniu biskupim, młoda rodzina — wraz z synem — powitała Dostojnego Gościa kwiatami, dziękując Mu za przyjęcie zaproszenia. Następnie proboszcz bardzo serdecznie przywitał Księdza Biskupa, kapłanów oraz przedstawicieli bratnich Kościołów. W liturgię włączyła się również młodzież, przyjmująca sakrament bierzmowania, oraz ministranci. Ci młodzi ludzie czytali Słowo Boże, śpiewali psalm. Ksiądz z Kościoła Rzymskokatolickiego odczytał Ewangelię. Następnie proboszcz parafii przedstawił Księdzu Biskupowi kandydatów do bierzmowania, a byli to: Sebastian Bogdanowicz, Sylwia Czejgis, Ewelina Kurek, Bogdan Maruszczak, Jan Pulikowski, Katarzyna Stawowczyk. Następnie Ksiądz Biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, kierując również życzenia i gratulacje dla gospodarza parafii z racji 20-lecia Jego kapłaństwa.

Po homilii wszyscy kapłani wraz z Księdzem Biskupem wyciągnęli ręce nad kandydatami do bierzmowania i modlitwą konsekracyjną prosili Boga o Dary Ducha św. dla kandydatów. Następnie w powadze i skupieniu młodzi parafianie wraz ze świadkami podchodzili do Księdza Biskupa, aby z Jego rąk otrzymać sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Po złożeniu darów ofiarnych — w tym nowo pozłoconego kielicha wraz z pateną — rozpoczęła się liturgia ofiarowania. Nowo bierzmowani przystąpili do Komunii Św., aby przyjąć Jezusa Chrystusa pod postacią Chleba i Wina. Wierni, którzy licznie wypełnili świątynię, przystąpili także do Stołu Pańskiego.

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Sam Chrystus, obecny pod postacią Chleba w monstrancji, rękoma Księdza Biskupa pobłogosławił całej społeczności parafialnej. Tym pasterskim błogosławieństwem zakończyła się uroczysta Msza Św., a młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielony sakrament bierzmowania, wręczając Mu wiązankę kwiatów.

Na tym jednak nie koniec. Po raz- pierwszy Ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich biorących udział w uroczystościach na kawę i ciastka. Dopiero teraz możliwe stało się godne spotkanie wiernych z duchowieństwem. Sami parafianie przygotowali poczęstunek dla wszystkich. Przy tej okazji Ks. Stanisławowi Stawowczykowi zaśpiewano na łonie natury tradycyjne „Sto lat", złożono życzenia i wręczono upominek. Dopiero zapadający zmrok spowodował, że zaczęto rozchodzić się do domów.

Ks. proboszcz mgr Stanisław Stawowczyk, korzystając z okazji — pragnie na łamach „RODZINY" bardzo serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi, Braciom Kapłanom, Czcigodnym Gościom z Bratnich Kościołów, a szczególnie swoim parafianom. Drodzy Bracia i Siostry z Żagania, dziękuję Wam za obecność na Mszy Św., za przygotowane dary serca, za ofiary i za wszelką okazaną pomoc. Dziękuję Wam zwłaszcza za trwanie przy KOŚCIELE, za to, że tworzycie żywy, żagański Kościół, za to, że ksiądz w tej parafii czuje się potrzebnym na co dzień. Składam Wam wszystkim serdeczne „Bóg zapłać" za wszystko.

S.S.