Z życia Kościoła

50 lat Kościoła Polskokatolickiego w Poznaniu

W niedzielę, 20 września 1998 r., punktualnie o godz. 11, przybył do naszego kościoła — wraz z ks. infułatem Stanisławem Bosym — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej bp Wiesław Skołucki. Powitany przez Radę Parafialną i dzieci, został wprowadzony przez proboszcza parafii ks. inf. Romana Skrzypczaka do świątyni wypełnionej wiernymi. Tutaj, po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu, Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich uczestników uroczystości, a przede wszystkim Dostojnych Gości, a następnie przedstawił historię Kościoła, sięgającą pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej.

Początki działalności Kościoła na terenie Poznania były trudne. Przed wojną nie był on znany na tym terenie. Trudne warunki bytowe i mieszkaniowe nie zniechęciły jednak ówczesnego proboszcza — ks. Józefa Pracza. Przed nim byli tu jeszcze inni duchowni, ale ich działalność była krótka i mało znacząca. Po latach pracy duszpasterskiej przybywało wiernych, którzy wraz ze swymi duszpasterzami budowali Kościół duchowy, oparty na Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Poznan1998_09_20  Ołtarz główny W roku 1963, po studiach teologicznych w Warszawie, wraca do swego rodzinnego miasta obecny proboszcz — ks. inf. Roman Skrzypczak. Przez 35 lat od święceń kapłańskich niezmiennie pracuje w Poznaniu. W tym czasie wyrosło nowe pokolenie wiernych, którzy w naszym Kościele zostali ochrzczeni — i tym samym włączeni zostali w naszą wspólnotę. To nowe pokolenie obecnych trzydziestolatków można było zobaczyć na uroczystości jubileuszowej.
Po powitaniu i przedstawieniu historii parafii, rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ordynariusz Diecezji Wrocławskiej bp Wiesław Skołucki. Z powodu wyjazdu za granicę nie przybył Zwierzchnik Kościoła, bp prof. Wiktor Wysoczański, a z powodu nagłej choroby w uroczystości nie wziął również udziału bp Zygmunt Koralewski.
 
Poznan1998_09_20 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ordynariusz Diecezji Wrocławskiej - bp Wiesław Skołucki (w środku)
 
Poznan1998_09_20

„W tym znaku zwyciężysz"
Wspaniałe kazanie, nawiązujące do Jubileuszu i Krzyża, który zostanie poświęcony przed kościołem, wygłosił bp Wiesław Skołucki. W kazaniu tym nie zabrakło również akcentów jubileuszowych 35-lecia kapłaństwa ks. inf. Romana Skrzypczaka.
Po kazaniu Biskup, duchowni i wierni udali się na zewnątrz kościoła, gdzie dokonano poświęcenia czterometrowego krzyża, na którym widnieje napis: „W tym znaku zwyciężysz" i daty 1948, 1963, 1998 oraz data wymowna w swojej treści — 2000.Po przyjściu do kościoła, przed Ofiarowaniem, następuje jeszcze jeden podniosły moment dla gospodarza parafii, ks. inf. Romana Skrzypczaka. Biskup poświęca i błogosławi złoty pierścień i przekazuje go Jubilatowi na znak jego zaślubin z Kościołem. Następnie wszyscy odmawiają „Wierzę...", a ks. inf. Stanisław Bosy — Modlitwę Powszechną.
Podczas Mszy św. grał i śpiewał nasz młody organista Jarek, a na skrzypcach „Ave Maria" i „Ave Verum" grał utalentowany uczeń szkoły muzycznej Kuba.
Poznan1998_09_20
Na koniec, po trwających półtorej godziny uroczystościach, ks. inf. Bosy odczytał życzenia od Prezydenta Poznania, pana Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka i Urzędu Wojewódzkiego, skierowane pod adresem Jubilata, a także Słowo Zwierzchnika Kościoła — bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego. Całość zakończyło podziękowanie ks. inf. Romana Skrzypczaka, który złożył także życzenia ks. Stanisławowi Bosemu z racji Jego 25-lecia święceń kapłańskich. Odśpiewano też wspólnie „Boże, coś Polskę".
Po otrzymanym końcowym błogosławieństwie do zakrystii ustawiła się długa kolejka wiernych z życzeniami i kwiatami dla Księdza Jubilata. Ta piękna uroczystość na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Jan Dzierzgowski-Drzewiecki
Poznan1998_09_20