Z życia Kościoła

Jubileusz 20-lecia parafii w Bukownie

Bukowno1998_09_27

Kościół polskokatolicki w Bukownie
27 września 1998 r. był dniem szczególnym dla wyznawców Kościoła Polskokatolickiego w Bukownie. Tego dnia bowiem parafia polskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego obchodziła jubileusz 20-lecia swego istnienia.

Przypomnijmy w skrócie jej historię. W roku 1978 zaczęto budowę kościoła, który w początkowej fazie miał być kaplicą — kościołem filialnym dla parafii polskokatolickiej w Bolesławiu. Jednakże wolą wyznawców (Bukowna, Wodącej) było, aby przy kościele powstała samodzielna parafia, której erygowanie nastąpiło 17 marca 1984 r. Proboszczem został wówczas ks. mgr Antoni Norman.
Bukowno1998_09_27

Ochotnicza Straż Pożarna w procesji do świątyni
Już od godz. 10.30 orkiestra górnicza ZGH „Bolesław" pięknie granymi melodiami witała licznie przybywających parafian i zaproszonych gości. Uroczystość jubileuszową rozpoczęła procesja liturgiczna z probostwa do kościoła. Wzięli w niej udział nie tylko dostojnicy Kościoła, ale również przedstawiciele władz naszego miasta i gminy — z burmistrz Bożeną Piętką-Bogajewską oraz p. Józefem Paluchem — zastępcą burmistrza — na czele. Obecny był również burmistrz Sławkowa — p. Józef Niewdana z małżonką, a także — zawsze oddani parafii — strażacy z Bukowna 1-2 i Podlipia ze swoimi prezesami i komendantami.
Chlebem i solą powitały Ks. Biskupa panie z Koła Gospodyń z Podlipia.
Pięknie prezentowali się w swych galowych mundurach górnicy: Jan Szlęzak, Kazimierz Dębski i Janusz Gorochow, dając świadectwo tego, jak bardzo parafia polskokatolicka w Bukownie jest związana z pracą braci górniczej.
Dostojni Goście w towarzystwie górników

Bukowno1998_09_27
Spośród grona zaproszonych gości wymienić też trzeba inicjatorów i sponsorów uroczystości jubileuszowej: pana Edwarda Sadowskiego z małżonką (mieszkaniec Bukowna, prezes firmy ATUT) oraz pana Romana Bochenka (prezesa firmy austriackiej ROFIX na Polskę). To dzięki im staraniom Kościół otrzymał nie tylko „piękną szatę", ale został również ocieplony — zastosowano tu tzw. tynk akrylowy.
Po raz pierwszy parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bukownie gościła pracowników TV pr. II — z panią red. Sonią Brzozowską na czele, którzy już w sobotę rozpoczęli filmowanie wielu scen z życia sakralnego parafii, takich jak spowiedź dzieci, zawarcie związku małżeńskiego, spowiedź dorosłych oraz uroczystości jubileuszowe — a wszystko to w ramach przygotowywanych audycji ekumenicznych, prezentujących Kościoły zrzeszony w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Witając wszystkich Gości i zgromadzonych wiernych, ks. proboszcz Antoni Norman w ciepłych słowach złożył podziękowanie — na ręce pani burmistrz Bożeny Piętka-Bogajewskiej — za pomoc, jaką władze miasta i gminy okazały podczas powodzi w 1997 r., kiedy to woda zalewała dolną część kościoła i probostwa. Wspomniał również, że żmudna, 3-miesięczna walka z żywiołem może stanowić przykład prawdziwej, braterskiej solidarności w pomocy, okazywanej potrzebującym przez wszystkich ludzi dobrej woli.

Miłym gestem ze strony Pani Burmistrz było złożenie życzeń ks. proboszczowi A. Normanowi oraz wręczenie mu pięknej wiązanki kwiatów.

Dla najmłodszych uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.