Z życia naszych parafii

Strzyżowice

W dniu 24 kwietnia 1998 r.  Bp Jerzy Szotmiller,
ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej, podniósł do godności Infułata ks. dziekana Eugeniusza Stelmacha i zamianował Go Wikariuszem Generalnym diecezji.


Strzyzowice1998_04_25

Strzyzowice1998_04_25

Tegoroczna I Komunia Święta w Strzyżowicach