Z życia naszych parafii

"Niech zstąpi Duch Twój"
"Panie, dobry jak Chleb"...

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego w parafii polskokatolickiej w Okolę miała szczególny charakter. W dniu tym , obchodząc pamiątkę początku Kościoła Chrystusowego, grupa 13 dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej, aby w pełni uczestniczyć w ofierze Jezusa Chrystusa.

W uroczystości wziął udział ks. proboszcz Marian Kowalczyk ze Skadli, i razem z miejscowym proboszczem — ks. Hubertem Szrytem — przewodniczył liturgii. Było pięknie nie tylko w sercach dzieci, które w przeddzień przystąpiły do Sakramentu Pojednania — Bóg nie poskąpił słońca i ciepła wszystkim obecnym.
Po uroczystym powitaniu przed świątynią, udzieleniu przez rodziców błogosławieństwa i poświęceniu dewocjonaliów, dzieci wkroczyły do pięknie udekorowanej świątyni, gdzie rozpoczęta się uroczystość komunijna poprzedzona spowiedzią świętą ogólną dla dorosłych, którą przeprowadził ks. Marian Kowalczyk.
Jako lektorzy czytań mszalnych wystąpiły dzieci komunijne: Ewelina Kowalczyk i Bartosz Kamiński. Sekwencję o Duchu Świętym czytała Anna Grudniewska.
Kazanie wygłosił ks. M. Kowalczyk, zaznaczając działanie Ducha Świętego w Kościele, w każdym człowieku. Następnie poruszył znaczenie daru Komunii Św., daru odwiecznej miłości Boga Człowieka do nas, za który codziennie winniśmy dziękować naszemu Panu.
Przed rozpoczęciem liturgii Ofiarowania, reprezentujący rodziców Pan Czesław Kamiński przekazał dar dla parafii — kapę koloru fioletowego.
Nadszedł wreszcie oczekiwany moment — Komunia Święta. Nim dzieci przyjęły po raz pierwszy Chrystusa, deklamowały piękne wiersze, potwierdzając tym samym duchowe przygotowanie na ten ważny moment w ich życiu.
Pięknym akcentem tej uroczystości była obecność wychowawczyni ze Szkoły Podstawowej w Okole — Pani mgr Marii Stępniewskiej.
Przed zakończeniem uroczystości dzieci złożyły ślubowanie wobec Boga, Kościoła i Ojczyzny. Wierszem podziękowały Księdzu Proboszczowi za wkład w przygotowanie uroczystości. Na pamiątkę otrzymały od swego Duszpasterza piękne obrazki, a następnie — przed świątynią — wykonano wspólne, pamiątkowe fotografie.
Podczas uroczystości wszyscy wierni przystąpili do Stołu Pańskiego.
Biorąc udział w takiej uroczystości w Okole, zarówno kapłan, jak i wierni, czerpią prawdziwą strawę duchową. Nie sposób opuścić świątynię przed zakończeniem wszystkich ceremonii, ponieważ każdy z przyjemnością aktywnie w nich uczestniczy. Wszystko odbywa się sprawnie, i w podniosłym nastroju, udzielającym się wszystkim zgromadzonym. Duży wpływ na tę emocjonalną atmosferę uroczystości ma piękny śpiew organisty i licznego chóru. Podział obowiązków jest tam perfekcyjny.
Społeczność okolska jest aktywna i oddana swej parafii. Pod okiem wspaniałego gospodarza i organizatora, jakim jest ks. Hubert Szryt, ta parafia tętni prawdziwym życiem. Po latach ofiarnej pracy w Okolę, Ksiądz Proboszcz może z pełną satysfakcją zbierać plony. I zbiera je, pracując jednocześnie na nowe, jeszcze bardziej obfite.
Ten dzień, dzień I Komunii Świętej, głęboko zapadnie w pamięć dzieciom, ich rodzicom, i tym wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Niech słowa pieśni „Panie, dobry jak chleb" towarzyszą im wszystkim w codziennym życiu.


31 maja 1998 r.

Okol1998_05_31

Uroczyste powitanie dzieci przed świątynią

Okol1998_05_31

Dzieci ślubowały Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Okol1998_05_31

Wspólna pamiątkowa fotografia po uroczystości I Komunii

Barbara Kowalczyk