Z życia naszych parafii

I Komunia Święta

W niedzielę 24 maja 1998 r. parafia w Długim Kącie przeżywała uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Taka uroczystość odbywa się corocznie w maju.

W tym roku Ksiądz Proboszcz Infułat Kazimierz Bonczar przygotował 12-osobową grupę dzieci z klasy drugiej na pierwsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym w ich dziecięcych serduszkach.

W Parafii w każdą niedzielę i święta Msze Święte odprawiane są ogodz.8.00,10.00 i suma o 12.00.


DlugiKat1998_05_24

 Uroczystość komunijna odbyła się przy pięknej pogodzie w czasie Mszy Św., o godz. 10.00, w której głównie uczestniczyły dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziny i przybyli goście

DlugiKat1998_05_24