Z życia naszych parafii

Uroczystości parafialne w Lubawce

Lubawka, miasto w województwie jeleniogórskim, w obniżeniu między Sudetami Zachodnimi i Środkowymi (Brama Lubawska) nad Bobrem, prawa miejskie otrzymała przed 1292 rokiem. Miasto chlubi się m.in. tym, że jedno z pobliskich, zalesionych wzgórz stanowi krajobrazowy rezerwat przyrody „Kruczy Kamień" (10 ha).
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce-Podlesiu zorganizowana została w latach 70-tych przez ks. Józefa Dekera. Problem dla duszpasterza stanowił obskurny — wymagający remontu — kościółek i brak plebanii (ksiądz zmuszony był mieszkać u parafian). Ambicją ks. Dekera była rozbudowa obiektu. Pracę rozpoczął, jednak w okresie PRL jej sfinalizowanie było nierealnym marzeniem. Dopiero w obecnej rzeczywistości — mimo braku jakiejkolwiek pomocy finansowej z zewnątrz — dzięki moralnemu wsparciu ks. bpa Wiesława Skołuckiego, ordynariusza diecezji wrocławskiej i czynnemu zaangażowaniu parafian, częściowo rozbudowa obiektu została sfinalizowana — wyremontowano kościółek, nadbudowano plebanię (pozostało jeszcze wiele prac wykończeniowych, m.in. ogrzewanie).
W niedzielę 10 maja 1998 r. parafia w Lubawce przeżywała wspaniałą uroczystość:
— poświęcenie odremontowanego kościoła,
— wyświęcenie diakona,
— bierzmowanie,
— jubileusz 60-lecia proboszcza.
Lubawka1998_05_10

Ks. bp Wiesław Skołucki udziela Sakramentu Bierzmowania


Ze łzami radości witał w niedzielę 10 maja  ks. bpa Wiesława Skołuckiego, prosząc o poświęcenie odremontowanego kościółka, udzielenie święceń diakonatu klerykowi Tadeuszowi Krasiejce (alumnowi Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie), ale również wychowankowi ks. Józefa Dekera, pomagającemu bardzo aktywnie w pracach remontowych obiektu i udzielenie grupce młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: ks. bp Wiesław Skołucki, ks. dziek. Józef Deker, ks. dziek. dr Tadeusz Piątek i ks. Wincenty Szewczyk. Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. T. Piątek, który również przedstawił Księdzu Biskupowi kandydata do święceń diakonatu.
Przed udzieleniem arcypasterskiego błogosławieństwa, Ksiądz Biskup złożył ks. Józefowi Dekerowi podziękowanie za przeprowadzenie — mimo różnych przeszkód — remontu i wyposażenie świątyni; oceniając bardzo wysoko jego pracę duszpasterską, życzył dalszych sukcesów; do parafian i księdza diakona zaapelował, aby w dalszym ciągu aktywnie pomagali swemu duszpasterzowi — ze swej strony zapewnił o modlitewnym wsparciu.
Po Mszy Św., ks. dziekan Józef Deker zaprosił Księdza Biskupa, księży, gości ze Świdnicy i Leszna na posiłek, w czasie którego snuł plany dotyczące dalszego etapu remontu, upiększania świątyni oraz działalności duszpasterskiej.
Pamiątkowe zdjęcie Księdza Biskupa, księży i wiernych po Mszy św.

Lubawka1998_05_10
Odremontowany kościółek w Lubawce

Lubawka1998_05_10

Ks. T. P.