Z życia naszych parafii.  Bielsko-Biała

Uroczystość Bożego Ciała i Pierwszej Komunii św.

W dniu 11 czerwca 1998 r. o godz. 12. uroczystą Mszą Świętą, odprawioną przez Księdza Infułata Henryka Buszkę, rozpoczęły się uroczystości Bożego Ciała w parafii w Bielsku-Białej. Kazanie w czasie uroczystości wygłosił ks. Jerzy Bajorek z Warszawy. Kaznodzieja podkreślił zwłaszcza obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św., a także zachowania sakralnego charakteru niedzieli. Pod koniec homilii zwrócił się do dzieci przyjmujących Jezusa po raz pierwszy w swym życiu, prosząc, aby wiernie przy Nim trwały i ukochały Kościół, w którym Chrystus, jako największa świętość, przebywa w Eucharystii.
Po Mszy Św. z parafialnego , wyszedł na bielskie ulice, by kościoła wyszła procesja eucharystyczna. Procesję do tradycyjnych 4 ołtarzy prowadził ks. Jerzy Bajorek. Wierni, przez pieśni i skupienie w modlitwie, oddali cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, który wyszedł na bielskie ulice , by błogosławić mieszkańców i ich domostwa.
Cieszy to, że parafia bielska rozwija się i tętni życiem, tak duchowym, jak i społecznym, co jest zasługą ks. inf. Buszki, który duszpasterzuje tu od 30 lat.
Piękne ołtarze, orkiestra, kwiaty — dodały u roku tej uroczystości, co roku obchodzonej w tak pięknej, polskiej tradycji. Dopisała też tym razem pogoda. Bogu niech będą dzięki za to wspaniałe przeżycie religijne i słoneczny dzień.
Księdzu Infułatowi — proboszczowi Parafii — życzymy dużo zdrowia i dalszej tak owocnej pracy, ku Bożej chwale i pożytkowi powierzonej przez Kościół społeczności.
BielskoBiala1998_06_11

Przy ołtarzu udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem
ks. mgr Jerzy Bajorek

BielskoBiala1998_06_11

Uroczystą
Mszę Świętą celebrował
ks. inf. Henryk Buszka


Fragment procesji eucharystycznej
BielskoBiala1998_06_11
BielskoBiala1998_06_11


BielskoBiala1998_06_11

 

Uczestnik