Z życia Kościoła

Uroczystości patronalne katedry wrocławskiej

Pierwsza wzmianka o kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu znajduje się w bulli z roku 1226, kiedy to została erygowana pierwsza miejska wrocławska parafia, w kościele już murowanym (ślady kościoła znajdują się wewnątrz naszej katedry). Pierwszy kościół pw. św. Marii Magdaleny, poświęcony jeszcze innym patronom: św. Andrzejowi, Janowi i Krzysztofowi, z XI wieku, był pierwszym i najstarszym miejskim kościołem Wrocławia. Tegoroczna uroczystość św. M. Magdaleny, poprzedzona nowenną ku Jej czci, odbyła się w katedrze w dniu 26 lipca 1998 r.
Mszę św. koncelebrowali biskupi: Jerzy Szotmiller, Zygmunt Koralewski i Wiesław Skołucki oraz kapłani: inf. Stanisław Bosy, Tadeusz Piątek, Stanisław Stawowczyk, Bogusław Kropielnicki, Jan Belniak, Józef Deker, Józef Bryza, Marian Kosiński, Wincenty Szewczyk, Leszek Pietrzak. Bardzo pięknie zaprezentował się chór kotłowski pod kierownictwem pana Orłowskiego, który ubogacił wrocławską uroczystość. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli pielgrzymi z Kotłowa, Lubawki i Cieplic.
Kazanie wygłosił ks. inf. Stanisław Bosy. Kaznodzieja wybrał jako motto kazania słowa Chrystusa, skierowane do Marii Magdaleny: „Niewiasto, kto Ciebie potępił" i na tych słowach oparł naukę o chrześcijańskiej powściągliwości w osądzaniu drugiego człowieka.
Nabożeństwo zakończono procesją eucharystyczną i radosnym: „Ciebie, Boże, wychwalamymy .

Wroclaw1998_07_26

Wroclaw1998_07_26 Wroclaw1998_07_26