Z życia Kościoła

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks. infułata Stanisława Bosego proboszcza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie

2 sierpnia 1998 r., w niedziele, w uroczystość Matki Boskiej Anielskiej, ksiądz infułat Stanisław Bosy, proboszcz parafii w Szczecinie, obchodził 25-lecie kapłaństwa. Od 25 lat Ksiądz Infułat duszpasterzuje w parafii szczecińskiej. Dzięki Jego ofiarnej pracy, zabiegom i pomocy Kościoła, prastara gotycka świątynia z XII wieku (1124 r.) została kompleksowo odnowiona (wraz z renowacją wielu zabytkowych przedmiotów znajdujących się wewnątrz).

Złota polichromia bardzo podkreśla piękno odnowionych zabytków. Największym i najcenniejszym zabytkiem jest malowidło na drewnianym sklepieniu pochodzącym z 1703 r.
Biegnący wzdłuż osi kościoła cenny plafon — ujęty potężną złotą ramą szerokości 1 metra —jest ozdobiony motywem perełek z synchronicznie nałożonymi liśćmi arkonu.
Trzy części, z których skomponowany jest olbrzymi obraz, przedstawiają: Baranka na Górze Syjon, otoczonego rzeszą adorujących Go postaci; część środkowa przedstawia Chrystusa na tronie, z łukiem tęczy pod stopami, a trzecia — obrazuje wzięte z Apokalipsy przedstawienie Sądu Ostatecznego.
Wnętrze świątyni, wspaniale odtworzone i stylowo urządzone cieszy oczy. Przyjemnie jest patrzeć na to dzieło — z taką troską odrestaurowane, ku chwale Najwyższego. Zachęca ono i skupia do modlitewnej postawy. Chwała za to niech będzie gorliwemu Proboszczowi parafii.
Szczecin1998_08_02
Szczecin1998_08_02

Powitanie Zwierzchnika Kościoła bpa Wiktora Wysoczańskiego przez parafian chlebem i solą
Szczecin1998_08_02

Wierni zgromadzeni na uroczystości Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa swego nproboszczaSzczecin1998_08_02 Szczecin1998_08_02

Koncelebransi Mszy świętej jubileuszowej


Szczecin1998_08_02

Zwierzchnik Kościoła udziela Komunii Świętej wiernym


Szczecin1998_08_02

Ks. kanonik Stanisław Skordecki przekazuje życzenia
od Metropolity Szczecińsko-Kamińskiego,
od siebie i społeczności katedry Św. Jakuba w Szczecinie

Szczecin1998_08_02 Szczecin1998_08_02
SŁOWO PASTERSKIE
bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego na Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. inf. Stanisława Bosego - proboszcza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Drogi w Chrystusie Panu Księże Infułacie, Bracie Kapłanie!
W dzisiejszą niedzielę gromadzimy się przy Tobie w parafialnej świątyni, by uczcić 25 rocznicę Twych święceń kapłańskich. Obecność ludu Bożego, ale i nas — Twoich braci w posłudze Chrystusowego kapłaństwa: Biskupów, Infułatów i Kapłanów Kościoła Polskokatolickiego oraz Gości — jest dla Ciebie, Drogi Jubilacie, szczególnym wyróżnieniem, ale ze strony Kościoła, i naszej, serdecznym podziękowaniem za Twoją, tak ofiarną duszpasterską posługę Świętemu, Powszechnemu, Apostolskiemu Kościołowi — Kościołowi Jezusa Chrystusa naszego Pana, Najwyższego Pasterza i Zbawiciela.
25 lat w służbie Chrystusowego kapłaństwa to długa droga radości i smutku, czasem goryczy. To droga nie szczędzenia trudu, ofiary, sił i zdrowia, ale i dźwigania krzyża. To droga wiernej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Wszystko to przeszedłeś jako kapłan i jako człowiek.
Księże Stanisławie — w Kościele Polskokatolickim jesteś znanym i cenionym. Znam Ciebie od czasu włączenia do prezbiteratu Kościoła i jeszcze z czasów studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Byłeś zawsze sumienny i zaangażowany w wypełnianiu swoich obowiązków i pracy. Okazałeś się również zapobiegliwym o Dom Boży, o splendor tutejszej świątyni parafialnej, a pracując jako duszpasterz tej parafii ponad 20 lat — podnosiłeś ją z powojennych zniszczeń przez renowację całej świątyni, szczególnie wnętrza i obiektów sakralnych w niej się znajdujących. To Twoja zasługa, Księże Infułacie, że dziś ta słowiańska świątynia wygląda tak wspaniale. To owoc Twojej pracy, zapobiegliwości i nieustannego pukania do serc ofiarodawców i parafian, którym okazywałeś szczególną wdzięczność, zwłaszcza za tak wymierne dotacje państwowe przy poparciu konserwatorów.
W tej świątyni tak podniośle ku chwale Bożej sprawujesz zawsze liturgię; to świadczy o Twojej głębokiej wierze i wierności ideałowi kapłańskiego powołania. Na sercu zawsze Ci leży zaangażowana posługa Bogu w Chrystusowym kapłaństwie, którego „jarzmo" przyjąłeś przez ręce Biskupa przed 25-ciu laty, oraz służba ideałom Kościoła Narodowego.
Ta Twoja posługa, jak zaznaczyłem, jest dostrzegana nie tylko tu, w Szczecinie, i wśród Twoich parafian, ale i w Kościele Polskokatolickim, gdzie od lat jesteś dziekanem dekanatu pomorskiego, członkiem Rady Synodalnej i różnych komisji duszpasterskich.
W dniu 30 czerwca 1998 r. Ogólnopolski Synod wybrał Cię Sekretarzem Rady Synodalnej.
Za Twoje gorliwe duszpasterzowanie zostałeś podniesiony do godności Infułata, bo tylko to Kościół mógł Ci ofiarować.
Drogi Księże Infułacie!
Życzymy Ci zdrowia i dalszej, tak owocnej pracy duszpasterskiej. Niech Dobry i Wszechmogący Bóg błogosławi Ci we wszystkich poczynaniach, a Boża Matka Nieustającej Pomocy, Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech otacza Cię swą Macierzyńską opieką na każdy dzień życia i u Bożego tronu niech wyprasza Ci potrzebne łaski.
Bóg zapłać za wszystko, Księże Infułacie.
Bp Zygmunt Koralewski
powiedział m.in.:


Z uczuciem wielkiej radości patrzę dziś na Was, tak licznie zgromadzonych w tej starej i pięknej świątyni. Często bywaliśmy tutaj przy różnych uroczystościach. Dziś jednak jest dzień szczególny — srebrny Jubileusz Dostojnego Ks. Inf. Stanisława. 25 lat temu odpowiedział na wezwanie Pana Jezusa — pójdź za mną — Oto idę, Panie. (...).
Każdy z nas ma swoje powołanie— Bóg wyznacza nam na ziemi do wypełnienia zadanie. Jeżeli to powołanie w sobie odkryjemy, sumiennie wypełnimy — to tu, na ziemi, zażyjemy pełnego szczęścia. Różne są powołania, ale najzaszczytniejsze — to powołanie do kapłaństwa. Wybiera Bóg słabego, ułomnego człowieka — ubogaca go swoją łaską przez Sakrament Kapłaństwa, by stał się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, by wsparty łaską Boga—prowadził ich do Boga, do zbawienia. (...).
Kiedy jeden z kapłanów obchodził 25-lecie kapłaństwa, organizatorzy jubileuszu przyszli i oznajmili, że chcieliby na jubileusz przygotować piękny, złoty tron. Wtedy ów kapłan powiedział: Nie róbcie tego—złotym tronem, który Bóg dał Kościołowi — jest Kapłaństwo.
Taki złoty tron dał Bóg naszemu Kościołowi, diecezji i tej parafii przed 25-ciu laty w osobie dzisiejszego Czcigodnego Jubilata.
Wiem, że dziś będzie długa kolejka tych, którzy będą Tobie składać życzenia. Skoro mnie wybrałeś na Głoszącego Słowo Boże na Twojej uroczystości, pozwól, że złożę Ci życzenia — niechaj Pan Ci błogosławi, niech darzy Ciebie długim życiem i dobrym zdrowiem, byś mógł dalej tak owocnie służyć Kościołowi. Przed trzema laty mówiłeś, że chciałbyś mieć obraz M.B. Kotłowskiej. Przyjmij go więc i —
jak dotąd —bądź wierny M.B.; bądź Jej synem, a Ona będzie Ci Matką. Ad multosannos. Szczęść Boże. Amen."


Na uroczystość Jubileuszową przybyli dostojni goście: Biskupi — ze Zwierzchnikiem Kościoła na czele, Księża Infułaci i brać kapłańska. Metropolitę szczecińsko-kamieńskiego Kościoła Rzymskokatolickiego reprezentował ksiądz kanonik mgr Stanisław Skorodecki — proboszcz Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie. W uroczystościach wzięli również udział ks. mgr Jan Gros, proboszcz z Mikołowa — Radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół parafialny wypełniony był wiernymi, którzy licznie przybyli uczcić swego Duszpasterza i podziękować Mu za tak gorliwą pracę dla parafii oraz wierne trwanie z nimi przez 25 lat.
O godz. 11. duchowieństwo przybyło procesjonalnie do bram kościoła, gdzie Rada Parafialna chlebem i solą przywitała bp. prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego i wszystkich dostojnych Gości, wręczając im bukiety kwiatów.
Mszy świętej przewodniczył bp. Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej. Współkoncelebrowali: bp. Zygmunt Koralewski — Sufragan Wrocławski, księża infułaci: Jubilat Stanisław Bosy, Ryszard Dąbrowski, Eugeniusz Stelmach, Tomasz Wojtowicz i księża proboszczowie: Jerzy Bajorek i Józef Bryza. Bp. Wysoczańskiemu asystowali księża proboszczowieAdam Bożacki i Ryszard Szykuła. Kazanie wygłosił bp Zygmunt Koralewski.
Komunii Świętej udzielali wszyscy biskupi.
Przed biskupim błogosławieństwem, Ksiądz Biskup W. Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła skierował słowo pasterskie do jubilata i wiernych.
Następnie życzenia i słowa przyjaźni skierowali: bp W. Skołucki (przekazał świecznik), bp. Z. Koralewski (wręczając dar od parafii — kopię obrazu Matki Bożej Kotłowskiej).
Dalej gratulacje i życzenia złożyli: ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz (w imieniu parafii katedralnej i Zwierzchnika Kościoła wręczył srebrny ornat), ks. inf. Eugeniusz Stelmach (w imieniu Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej wręczył białą stułę z symbolami siedmiu Sakramentów Świętych), ks. kanonik S. Skorodecki (przekazał także życzenia od metropolity kamieńsko-szczecińskiego, słowa o pięknej ekumenicznej współpracy z Jubilatem, przyjaźni, jaką darzy ks. inf. Bosego, wręczył złotą stułę, żywot św. Wojciecha i jubileuszową świecę — symbol Chrystusa Zmartwychwstałego), ks. prob. R. Szykuła (wręczył stułę maryjną i bieliznę mszalną), ks. A. Bożacki (ofiarował „parkera"), ks. J. Bryza — przekazał komplet świec ołtarzowych, ks. Gros wręczył komplet cennych książek. Rada Parafialna ofiarowała złoty kielich, puszkę komunijną i bieliznę kielichową, państwo Rosińscy — złoty ornat, państwo Ślusarczyk — złotą kapę. Prawie wszyscy parafianie, uczestniczący w uroczystej Mszy Świętej, składali bukiety kwiatów wraz z serdecznymi życzeniami.
Pismo gratulacyjne przesłał pan Bartłomiej Sochański — prezydent miasta Szczecina.
Jubilat otrzymał też od duchowieństwa polskokatolickiego i przyjaciół okolicznościowe telegramy.
Uroczystość zakończyło biskupie błogosławieństwo.


Księdzu Infułatowi życzymy wszelkich łask Bożych w posłudze duszpasterskiej, zdrowia i dalszych sukcesów duszpasterskich.zobacz też:
885-lecie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie

Uroczystość poświęcenia świątyni