Z życia Kościoła

Parafia pw. Św. Izydora w Grudkach

Grudki1998_05_10 Bp Wiktor Wysoczański
- Zwierzchnik Kościoła
z pasterską wizytą w Grudkach

( tutaj w otoczeniu księży, wiernych oraz Straży Pożarnej )
Jest ona jedną z najstarszych parafii Kościoła Polskokatolickiego. Przed dwoma laty obchodziła 70-lecie swego zorganizowania. Od 10-ciu lat proboszczem parafii jest ks. mgr Henryk Mielcarz.

Ksiądz Proboszcz bardzo pięknie i ofiarnie duszpasterzuje w Grudkach, i jest lubianym przez parafialną społeczność. Dzięki temu może realizować różne prace remontowo-konserwacyjne. Ostatnio dokonano renowacji i pozłocenia ołtarzy, ambony i chrzcielnicy, co znalazło uznanie i pochwałę tak u wiernych, jak i u Ordynariusza Diecezji bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła, który 10 maja 1998 r. przybył do Grudek, by poświęcić odrestaurowane obiekty w świątyni.
Grudki1998_05_10
Grudki1998_05_10 Uroczystość w Grudkach rozpoczęła się o godz. 16. Młodzież i Rada Parafialna przywitały Biskupa Ordynariusza kwiatami, wierszykami i tradycyjnie — chlebem i solą. Grudki1998_05_10
Grudki1998_05_10 W uroczystości wzięło
udział liczne duchowieństwo z okolicznych dekanatów oraz przybyli z Warszawy z Księdzem Biskupem księża infułaci: Tomasz Wojtowicz i Ryszard Dąbrowski.
Grudki1998_05_10
Grudki1998_05_10  
Po powitaniu procesyjnie wprowadzono Księdza Biskupa do kościoła parafialnego. Uroczystość urozmaicił udział miejscowej Straży Pożarnej z pocztem sztandarowym i orkiestry Straży Pożarnej, która przygrywała do pieśni religijnych, a później na placu plebanijnym grała skoczne marsze na cześć Dostojnego Gościa i przybyłych Kapłanów.
Grudki1998_05_10
Grudki1998_05_10 Po poświęceniu przez bpa Wiktora Wysoczańskiego  ołtarzy, ambony i chrzcielnicy rozpoczęło się nabożeństwo majowe, któremu przewodniczył ks. inf. Ryszard Dąbrowski.
Po nabożeństwie Ksiądz Biskup skierował do zgromadzonych słowo pasterskie, wyraził swoje uznanie dla Księdza Proboszcza za Jego trud i gorliwą pracę duszpasterską, podziękował wiernym za ofiarne wspieranie duszpasterzy pracujących w parafii i wierne trwanie przy Kościele Polskokatolickim.
Grudki1998_05_10

Grudki1998_05_10

R. D