Z życia Kościoła

Jubileusz 75-lecia parafii warszawskiej

Świętej Liturgii Eucharystycznej
przy współkoncelebrze ks. inf. Stanisława Bosego (Szczecin) i ks. inf. Czesława Siepetowskiego (Kraków)
przewodniczył ks. inf. Tomasz Wójtowicz - Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej, a zarazem proboszcz Warszawskiej Parafii Katedralnej


Warszawa1998_05_23


Proboszcz Parafii Warszawskiej - ks. inf. Tomasz Wójtowicz powiedział:
Sobotni dzień majowy, a ściślej — 23 maja 1998 r., pozostanie — jak każda uroczystość jubileuszowa — długo w pamięci i sercach wyznawców Kościoła Polskokatolickiego, skupionych wokół świątyni katedralnej w Warszawie przy ul. Szwoleżerów, a także w pamięci i sercach tych, którzy z bliska i z daleka przybyli, by wziąć udział w uroczystej, jubileuszowej, dziękczynnej Mszy Świętej.
Warszawa1998_05_23

Z przyniesionych licznych darów fotoreporter zdołał uwiecznić ofiarowany złoty ornat (składany przez prezesa Rady Parafialnej p. Mariana Domańskiego)


Wierni podczas Mszy Świętej
75 lat w historii ludzkości, w historii Kościoła Powszechnego to niewiele. Jednak w odniesieniu do konkretnego życia ludzkiego, to dużo dla każdego z nas, należących do Kościoła Polskokatolickiego i do tej parafii warszawskiej. Jest to dużo i dla mnie osobiście, bo w tej parafii dane mi jest proboszczować już od 30-tu lat, a więc od 1968 roku.
75 lat to wiele, bo przeżyliśmy wiele, wiele wspólnie wykonaliśmy i wykonujemy dla chwały Bożej i pożytku zbawiennego Ludu Bożego.
Nie bez wzruszenia więc witam dziś wszystkich zgromadzonych w tej świątyni katedralnej, a przybyłych „z bliska" i „z daleka", aby razem z nami złożyć Bogu dziękczynienie wpisane w słowa Psalmu: „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo na wieki jest łaska Jego" (Ps 117, 1).
Warszawa1998_05_23

Słowo Boże głosi bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej

Warszawa1998_05_23


zobacz strone parafii: www.swDucha.polskokatolicki.pl


W takim też duchu zostali powitani: Bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, a zarazem Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, który zwiastował Jubileuszowe Słowo Boże, Bp senior Tadeusz Majewski, ks. inf. Ryszard Dąbrowski z Warszawy, ks. inf. Bogusław Wołyński z Lublina wraz z przybyłymi wiernymi, ks. dziek. Stanisław Muchewicz z Łodzi, ks. prob. Zbigniew Bonkowski ze Świeciechowa z grupą wiernych, ks. prob. Bogdan Skowroński z Torunia, któremu także towarzyszyli wierni, ks. dziek. Henryk Dąbrowski ze Studzianek Pancernych wraz z reprezentacją wiernych tamtejszej społeczności parafialnej oraz ks. Jerzy Rybka, ks. Tomasz Rybka, ks. Andrzej Gontarek, ks. sen. Franciszek Rygusik i ks. Marian Madziar (z Warszawy). Listę powitanych wypełnili też: ks. Eugeniusz Stelmach — Wikariusz Generalny Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, ks. Adam Stelmach — proboszcz w Sosnowcu i ks. Władysław Pietrzyk — proboszcz z Tarnowa.

Wśród przedstawicieli innych Kościołów byli: ks. mitrat prof. Mikołaj Lenczewski, ks. mitrat Anatol Szydłowski — reprezentujący Kościół Prawosławny w Polsce, ks. ihumen Teodozjusz (z Kijowa), ks. Jan Hause — przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej i ks. prof. Zachariasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Proboszcz parafii katedralnej powitał też bardzo ciepło i serdecznie seniorki i seniorów z Klubu „Retro" oraz przybyłych licznie byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a także wszystkich bez wyjątku, jakże oddanych i ofiarnych parafian z parafii katedralnej.

Prezbiterium wypełnili duchowni, a katedrę wierny lud. W atmosferze pobożności i skupienia rozpoczęła się koncelebrowana Liturgia Eucharystyczna.

W słowie wprowadzającym do świętej Liturgii ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz powiedział...      zobacz:    pełny  tekst

W czasie Mszy Świętej Słowo Boże zwiastował bp prof. Wiktor Wysoczański. Komunii św. udzielali: ks. dziek. Henryk Dąbrowski, ks. Marian Madziar i ks. Andrzej Gontarek.

Jako wotum dziękczynne parafianie złożyli podczas procesji z darami (przed Ofiarowaniem): dziewięć świec ołtarzowych, tzw. kiercy, trzy stuły, dwa złote ornaty, jeden zielony, dwunastoświecowy żyrandol, a także wiertarkę udarową, która też — jak zaznaczył proboszcz — przyda się w parafii. Z okazji Jubileuszu odrestaurowano przez pozłocenie gotycką monstrancję. Ks. inf. Stanisław Bosy złożył w darze stułę. Wszystkim ofiarodawcom, Bóg zapłać.

Po Mszy Świętej odbyła się agapa chrześcijańska: dla wiernych na terenie przykościelnym, a dla duchowieństwa — na plebanii.

Strawa duchowa i strawa doczesna służyły jednemu: pokrzepieniu ducha i ciała, wiary, nadziei i miłości.

Tym, którzy przysłużyli się w jakikolwiek sposób do zorganizowania tak podniosłej uroczystości, nie szczędzili czasu i trudu, niech Pan błogosławi i mocą darzy.

Dziękujemy z całego serca za życzenia przysłanego listownie lub telegraficznie, a szczególnie za życzenia przysłane przez bpa Antoniego Rysza (Scranton — USA), bpa Roberta Nemkowicza (Chicago—USA), bpa Tadeusza Pepłowskiego (Buffalo — USA), ks. seniora Fryderyka Banasia (Ware — USA), ks. seniora Anatola Sielchanowicza (USA), ks. Marcelego Pytlarza (USA), ks. Antoniego Nikolicza (Toronto — Kanada).

Z Polski na uwagę zasługują słowa skierowane na piśmie przez bpa Tadeusza Majewskiego, bpa Zygmunta Koralewskiego.

Z Kościoła Rzymskokatolickiego życzenia przysłali: bp Władysław Miziołek (Warszawa), ks. prof. Michał Czajkowski — ATK, (Warszawa), ks. kan. Zygmunt Kalinowski (Warszawa).

Wszystkie życzenia, jakże miłe i serdeczne, przyjmujemy w duchu jedności i braterstwa, jako słowa zbliżające i skupiające nas wokół Chrystusa, naszego Pana.