Z życia naszych parafii

Rekolekcje oraz Jubileusz w parafii polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Warszawie-Wiśniewie

Warszawa-Wisniewo1998_03_22

Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowej.
Od lewej: ks. prob. Tomasz Rybka, ks. sen. Jerzy Rybka - Jubilat, służba liturgiczna
Warszawa-Wisniewo1998_03_22

Wierni zebrani w kościele podczas rekolekcji


„Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Jezusie Chrystusie"
(1 Tes 1, 2-3)

W dniu 22 marca 1998 r. w kościele polskokatolickim pw. Dobrego Pasterza w Warszawie odbyły się rekolekcje wielkopostne oraz uczczono diamentową rocznicę urodzin Seniora parafii — ks. Jerzego Rybki.

Naukę rekolekcyjną poprowadził w tym roku proboszcz parafii, ks. Tomasz Rybka. Temat nauki brzmiał: „Chrześcijańskie przebaczenie". Kaznodzieja podkreślił, iż to co najbardziej przyciąga ludzi do chrześcijaństwa, to umiejętność ciągłego przebaczania innym przez wyznawców Chrystusa, nawet w sytuacjach najcięższych. Ks. Tomasz przypomniał, iż nam chrześcijanom nie godzi się nawet uczestniczyć w Eucharystii, jeśli jesteśmy z kimś poróżnieni. Zacytował tu słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój..., odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój" (Mt 5, 23-24).

Mszę św. celebrował Jubilat, ks. senior Jerzy Rybka. W słowie do wiernych Jubilat wspominał najważniejsze chwile swoich 60 lat życia, z których większość poświęcił pracy w Kościele. Ciepło wyrażał się o swoich parafianach z Andrychowa, Studzianek Pancernych, Tolkmicka i oczywiście z Warszawy, gdzie wspólnie z parafianami wybudował nową świątynię pw. Dobrego Pasterza. Obiekt sakralny, który już wkrótce — przynajmniej w części — będzie służył jako dom pogodnej starości dla duchownych i wyznawców naszego Kościoła.

Po Mszy św. Rada Parafialna złożyła Jubilatowi życzenia i wręczyła kwiaty oraz prezenty. Składając życzenia (wierszem), parafianie zapewnili swego byłego proboszcza o nieustannym przywiązaniu do jego osoby, szacunku i wielkiej sympatii. Była to bardzo wzruszająca chwila.

Po złożeniu własnych życzeń Jubilatowi, ks. Tomasz Rybka odczytał depesze jakie nadeszły pod adresem ks. Jerzego. Wszystkie były bardzo serdeczne i miłe. Życzenia nadesłali bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego oraz Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, bp Hans Gerny — zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, ks. infułat dr Tomasz Wojtowicz — Wikariusz Generalny Kościoła Polskokatolickiego, ks. bp Tadeusz Majewski — emerytowany Biskup Kościoła Polskokatolickiego, ks. prof. Michał Czajkowski — kierownik Katedry Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ks. infułat Henryk Buszka — Oficjał Sądu Biskupiego Kościoła Polskokatolickiego, siostra dr Kanizja Adamczak — profesor ATK, ks. dr Dick Schoon ze Starokatolickiego Kościoła Holandii oraz wielu księży, przyjaciół i znajomych, nie tylko z naszego Kościoła.