Z życia naszych parafii

Pan Jezus juz się zbliża

Kotlow1998_05_17 Każdego roku, dzień pierwszej Komunii świętej, jest dla społeczności Parafii Polskokatolickiej w Kotłowie dniem szczególnym.
Wielomiesięczne intensywne przygotowania do spotkania dzieci klas III z Jezusem Eucharystycznym kończy uroczysta Msza święta pierwszokomunijna, w trakcie której odświętnie ubrani trzecioklasiści, przejęci chwilą, otoczeni miłością wszystkich zebranych przyjmują do swego serca Pana Jezusa. Tak było i w tym roku.
Grupa 22 uczniów i uczennic przystąpiła w dniu 17 maja 1998 roku do I Komunii świętej. Mszę świętą odprawiał proboszcz Parafii Ks. Biskup Zygmunt Koralewski, który przygotowywał przez trzy lata dzieci do tej uroczystości. Dzieci weszły do wypełnionej świątyni procesjonalnie.
Zgromadzone wokół ołtarza z niecierpliwością oczekiwały tego najważniejszego dla nich w tym dniu momentu, kiedy z zapalonymi świecami podejdą do stołu Pańskiego.
Kiedy ksiądz Biskup udzielał Komunii Św., tak na twarzy celebransa, jak i wielu rodziców malowało się ogromne wzruszenie. Dzieci były bardzo skupione i przejęte. W czasie uroczystości śpiewał chór kotłowski prowadzony od lat przez pana organistę.
Po zakończeniu uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki, a na końcu wdzięcznie pozowały do pamiątkowej fotografii z księdzem Biskupem, współpracującym z Nim duchowieństwem i p. organistą.