Z życia Kościoła

Spotkanie duszpasterskie w Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

Strzyzowice1998_04_18


Strzyzowice1998_04_18
W dniu 18 kwietnia 1998 r. w parafii Kościoła Polskokatolickiego w Strzyżowicach odbyło się kolejne spotkanie duszpasterskie Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. koncelebrowaną przez ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej bp Jerzego Szotmillera oraz ks. Jerzego Białasa i ks. Jerzego Uchmana w intencji solenizantów.
Po Mszy św. rozpoczęły się obrady, w których uczestniczyli: bp Wiktor Wysoczański Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, bp Jerzy Szotmiller ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej oraz 24 kapłanów z diecezji.
Obrady rozpoczęto odczytaniem protokołu z poprzedniego spotkania. Przedstawiciele Rady Synodalnej udzielili informacji dotyczących ostatniej Rady Synodalnej. Następnie poruszono problemy dotyczące spraw Kościoła w kontekście zbliżającego się Synodu. Uczestnicy podkreślili znaczenie spotkań duszpasterskich w kształtowaniu życia diecezji, wzajemnej współpracy między duszpasterzami i parafiami, wymianie doświadczeń oraz nakreśleniu wspólnych kierunków działania dla dobra Kościoła. Dostrzeżono również konieczność organizowania takich spotkań co najmniej dwa razy w roku i raz w roku wspólnych rekolekcji dla kapłanów. Uczestnicy spotkania wyrazili również swoją wdzięczność ks. dziek. Eugeniuszowi Stelmachowi i wiernym parafii w Strzyżowicach za zorganizowanie spotkania i gościnność. Obrady zakończono modlitwą                                                                                (J.N)

Strzyzowice1998_04_18 Strzyzowice1998_04_18