Z życia Kościoła

50-lecie parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku

Dzień 26 kwietnia 1998 r. był dniem szczególnym dla parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku i jej proboszcza ks. Rafała Michalaka.
Parafia obchodziła 50-lecie istnienia, a proboszcz 10-lecie święceń kapłańskich.


Gdansk1998_04_26
"Boże, coś Polskę"

W tym wyjątkowym dniu przybył do Gdańska Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej J.E. Ks. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, któremu towarzyszyli ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz kurii biskupiej, ks. Jerzy Bajorek - rzecznik prasowy Rady Synodalnej i ks. proboszcz Piotr Korpik z Gdyni — dziekan dekanatu pomorsko-mazurskiego. W imieniu parafian dostojnych Gości powitali państwo Krystyna Dybul i Władysław Malak. Przy ołtarzu honorową j wartę ze sztandarem pełnili żołnierze Armii Krajowej pod dowództwem por. Powązki. W czasie uroczystej Mszy Św. dziękowano Bogu między innymi za to, że parafia naszego Kościoła ma swój udział w 1000--letniej historii Gdańska. W trakcie Uroczystości Ks. Bp poświęcił tablicę ku czci śp. Bpa Józefa Padewskiego a także tablicę ufundowaną przez Pana Andrzeja Marosza upamiętniającą 50-lecie parafii.
Słowo Boże wygłosił ks. dziekan Piotr Korpik. Kaznodzieja bardzo ciepło mówił o ks. Rafale, który 10 lat temu otrzymał święcenia kapłańskie i o Rodzicach Jubilata — śp. Ojcu i o Mamie, która była obecna na nabożeństwie. Wszyscy byli bardzo wzruszeni i w niejednym oku pojawiła się łza.
Po kazaniu J.E. Ks. Bp udzielił sakramentu Chrztu św. małemu Stefanowi i sakramentu bierzmowania grupie wiernych. W imieniu bierzmowanych podziękowała Pani Urszula Pawlęga.
Na zakończenie Mszy św. do zebranych przemówił Ksiądz Biskup. Podziękował za trwanie przy Kościele Polskokatolickim, wspomniał księży, którzy w tej parafii pracowali i życzył dużo dobrego na dalsze lata. Następnie parafianie spontanicznie zaczęli składać życzenia ks. proboszczowi Rafałowi Michalakowi. Dobrym słowom i gratulacjom nie było końca, a orkiestra dęta, która uświetniła całą uroczystość odegrała tradycyjne „STO  LAT".
Ksiądz Proboszcz podziękował za życzenia i zaprosił wszystkich na skromny posiłek w postaci bigosu i parówek, przygotowany przez wojsko. Wszyscy bawili się wspaniale, ale najbardziej ucieszyli się, gdy do wspólnej zabawy przyłączył się Ksiądz Biskup i ksiądz proboszcz. Bogu niech będą dzięki, że w naszym Kościele mamy tak wspaniałego biskupa i księży. Po chwili miłej zabawy Goście z Warszawy pożegnali się i odjechali. Szkoda, że wszystko co dobre tak szybko się kończy.
Cieszy nas, że przewodniczący Rada Miasta Gdańska — pan Paweł Adamowicz przekazał naszej Parafii Medal 1000-lecia Gdańska, a informacje o gdańskich uroczystościach znalazły się w Trójmiejskich czasopismach, Telewizji Gdańskiej i ogólnopolskiej.
Ten niezwykły dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.                  Uczestnik

Chrzest św. małego Stefana

Gdansk1998_04_26

Poświęcenie pamiątkowej tablicy

Gdansk1998_04_26

Gdansk1998_04_26

Ks. Biskup Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła w towarzystwie ks. proboszcza Rafała Michalaka oraz fundatora tablicy pamiątkowej p. Andrzeja MaroszaGdansk1998_04_26


Gratulacje
i życzenia od Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
Gdansk1998_04_26_Medal1000-lecia_Gdanska

Świątynię wypełnili wierni

Gdansk1998_04_26