Dialog ekumeniczny między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim.

KOMUNIKAT - Konstancin 10. 02. 1998 r.

„Dnia 10 lutego 1998 r. w Konstancinie k. Warszawy, w domu Konferencyjnym im. Bpa Edwarda Herzoga, rozpoczął się oficjalny dialog ekumeniczny między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim.
W spotkaniu wzięli udział: ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, ks. inf. Kazimierz Bonczar — Sekretarz Rady Synodalnej, ks. inf. Henryk Buszka — Oficjał Sądu Biskupiego z Kościoła Polskokatolickiego oraz: ks. bp Jacek Jezierski — bp pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej, ks. dr hab. Edward Warchoł, ks. dr hab. Zdzisław Kijas OFM Conv. z Kościoła Rzymskokatolickiego.
W duchu modlitwy Chrystusowej 'aby wszyscy byli jedno' przedstawiciele obu Kościołów wyrazili radość z rozpoczętego dialogu i pragnienie dążenia do jedności.
Ks. bp Wiktor Wysoczański, jako gospodarz spotkania, zapoznał zebranych z genezą i dziejami Kościoła Polskokatolickiego, który jest członkiem Unii Utrechckiej Kościołów starokatolickich.
Wcześniej podobny dialog został podjęty w USA i Kanadzie pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Polskim Narodowym Kościołem Katolickim. Przedstawiciele obydwu Kościołów zgodzili się na potrzebę rozpoczęcia dialogu od tematów łączących obydwa Kościoły, a następnie na podejmowaniu tematów trudniejszych i tych, które różnią Kościoły.
Podjęto prace nad ustaleniem tematów do następnych Komisji. Gospodarzem kolejnego spotkania będzie Kościół Rzymskokatolicki.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa".